Page 5 - DZIEJE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU
P. 5

Materiały opracowali lub dostarczyli:

               Kazimiera Anioł, Ryszard Badura, Jerzy Bieniek, Jadwiga Bolechowska, Teresa Brej, Henryk Bujak,
                    Józef Cież, Irena Czarkowska, Anna Dzięcioł-Solecka, Aleksander Dobicki,
                  Grażyna Duraj-Staniewska, Ewelina Dziuba, Małgorzata Faron, Andrzej Filistowicz,
               Waldemar Fritz, Olgierd Furmanek, Kazimierz Gidziński, Antoni Golachowski, Maria Golinowska,
                Krzysztof Gwara, Zygmunt Hryncewicz, Michał Hurej, Janusz Jakielaszek, Henryk Jakubicki,
                  Zofia Jasińska, Ewa Jaworska, Elżbieta Jędrzejewska, Zbigniew Jurzyk, Jerzy Juszczak,
                  Jadwiga Kimber-Brzezicka, Włodzimierz Kita, Halina Kleszczyńska, Eugeniusz Kołota,
                Stanisław Kostrzewa, Andrzej Kotecki, Katarzyna Krzywniak, Maria Krupska, Iraida Kuropka,
                     Jan Kuryszko, Wacław Leszczyński, Piotr Marszał, Michał Mazurkiewicz,
                Józef Nicpoń, Bożena Obmińska-Mrukowicz, Halina Pruchnik, Maria Radomska, Jacek Rejman,
                Zbigniew Rogula, Marian Rojek, Marian Rybarczyk, Piotr Władysław Sawicki, Jerzy Sobota,
                   Grażyna Sosicka, Zofia Spiak, Teresa Stadnik, Anatol Stefański, Adam Szpindor,
                   Tadeusz Szulc, Renata Ściwiarska, Roman Śniady, Grażyna Talar, Tadeusz Trziszka,
                  Jan Twardoń, Jakub Tyszkiewicz, Małgorzata Wanke-Jakubowska, Maria Wanke-Jerie,
                 Sylwester Wawrzyniak, Jerzy Weber, Halina Wilczyńska, Piotr Wyrost, Lesław Zimny i inni
                              Wydanie I (2001) pod redakcją:
                         Jerzego Soboty, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

                           Wydanie II rozszerzone (2011) pod redakcją:
                        Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

                             Opracowanie redakcyjne i korekty:
                        Ewa Jaworska, Elżbieta Winiarska-Grabosz, Anna Piskor
                                   Łamanie
                                  Halina Sebzda

                                  Autorzy zdjęć:
                   Orest Zagwojski, Zbigniew Pantera, Władysław Strojny, Tomasz Lewandowski,
                     Marian Kuczaj, Tomasz Woźny, Kazimiera Anioł, Mieczysław Mieloch
                         oraz wielu nieznanych i niewymienionych z nazwiska

                                 Projekt okładki
                              Joanna Skrzypiec-Żuchowska

                               MONOGRAFIE CXXIII

                 © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2011

                               ISBN 978–83–7717–058–8
                                 ISSN 2083–5531

                 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

                          Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Andrzej Kotecki
                         ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław, tel. 71 328–12–77
                                e-mail: wyd@up.wroc.pl
                         Nakład 1500 + 16 egz. Ark. wyd. 69,3. Ark. druk. 94,0

    Księga1 DZIEJE UP.indb  4                                           2012-02-01  13:22:07
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10