Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Kazimierz
Boratyński

Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 1986 r.

4 października 1986

Promotor – prof. dr hab. Eligiusz Roszyk

Prof. Kazimierz Boratyński to światowej sławy specjalista z zakresu chemii rolnej i nawożenia. W powojennym Wrocławiu był organizatorem życia naukowego i pierwszym kierownikiem Katedry Chemii Rolnej na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a także organizatorem Wojewódzkiej Stacji Chemiczno-Rolniczej, prorektorem Wyższej Szkoły Rolniczej, dziekanem Wydziału Rolnictwa. W działalności naukowej prof. Boratyńskiego na podkreślenie zasługują pionierskie badania nad właściwościami nawozów jedno- i wieloskładnikowych, oznaczaniem w glebie dostępnych dla roślin makro- i mikroskładników oraz związków próchnicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 130 oryginalnych prac twórczych i cztery podręczniki akademickie.

Znaczące były też osiągnięcia prof. Boratyńskiego w kształceniu kadry – wypromował 19 doktorów, a siedem osób pod jego merytoryczną opieką uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.

Prof. Boratyński był członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych, w tym m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego, Międzynarodowego Ośrodka Nawozów Mineralnych, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, przez wiele lat był przewodniczącym Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk.

Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne był odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi medalami i wyróżnieniami.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec