Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Włodzimierz
Bednarski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2009 r.

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, wybitny specjalista w dziedzinie technologii i biotechnologii żywności, szczególnie w zakresie optymalizacji procesów mikrobiologicznej syntezy białek, lipidów i związków smakowo-zapachowych, modyfikacji enzymatycznej składników żywności oraz możliwości racjonalnego zagospodarowania produktów odpadowych przemysłu spożywczego. Jest autorem lub współautorem 23 patentów i 18 technologii zastosowanych w przemyśle spożywczym. Jego dorobek obejmuje ponad 400 pozycji, w tym 141 oryginalnych prac twórczych oraz 15 monografii, skryptów i podręczników. Jest współtwórcą biotechnologii żywności w Polsce.

Włodzimierz Bednarski urodził się w 1943 roku w Gniewkowie. Studia na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie ukończył w 1966 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 roku, doktora habilitowanego w 1980 a tytuł profesora w 1987 roku. Na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 1994 roku, a od 2007 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Do najważniejszych osiągnięć twórczych Profesora Bednarskiego można zaliczyć:

- opracowanie sposobu otrzymywania z materiału mikrobiologicznego preparatu ß-galaktozydazy i jego zastosowanie w formie immobilizowanej na skalę przemysłową do produkcji mleka i jogurtów o obniżonej zawartości laktozy; sprawiło ono, że znacząca grupa osób cierpiących na nietolerancję laktozową może uzupełniać swą dietę w nieodzowne produkty mleczarskie,

- otrzymywanie wysokobiałkowych i wysokotłuszczowych preparatów stanowiących wartościowy składnik pasz, w wyniku hodowli wyselekcjonowanych szczepów drożdży na odpadach przemysłu spożywczego,

- prace dotyczące biotechnologicznej modyfikacji i utylizacji białek pochodzenia roślinnego, głównie bobiku i ziemniaka (białka odzyskiwane z wód sokowych); białka te dzięki wysokiej wartości żywieniowej oraz korzystnym właściwościom funkcjonalnym stanowią interesujący komponent dla przemysłu spożywczego i paszowego,

- badania nad metabolizmem bakterii mlekowych, które zaowocowały m.in. zidentyfikowaniem elementów biosyntezy związków dikarbonylowych decydujących o walorach sensorycznych serów i mlecznych napojów fermentowanych oraz badania nad biosyntezą kwasu linolowego i surfaktantów,

- opracowanie i wdrożenie bezodpadowej technologii przetwórstwa mleka pozwalającej na kompleksowe zagospodarowanie zarówno białek kazeinowych i serwatkowych oraz kompleksu soli mineralnych i laktozy pozostających w odcieku.

Rozległa działalność naukowa i wdrożeniowa była możliwa dzięki współpracy Profesora z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m.in. z Uniwersytetem Stanowym w Ames, Iowa (USA), z Humboldt Universitat w Berlinie, z Uniwersytetami w Paderborn i Greisfaldzie, Instytutem Mikrobiologii i Wirusologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Profesor Bednarski jest jednym z pionierów biotechnologii żywności w Polsce. Wspierał rozwój tej dyscypliny nauki nie tylko w macierzystej uczelni, lecz również w wielu innych placówkach naukowych. Znacząco przyczynił się do powstania i dynamicznego rozwoju biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności. Kierunek ten, istniejący już od dziesięciu lat, jest jednym z najnowocześniejszych, przyszłościowych i najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Profesor Bednarski był recenzentem aż 144 dokumentacji i prac związanych z kształceniem i rozwojem kadr naukowych. Opracował 32 recenzje rozpraw doktorskich, 52 recenzje na stopień doktora habilitowanego i 49 recenzji w postępowaniu na tytuł profesora. Z powodzeniem łączy pracę naukową z działalnością dydaktyczną. Wypromował 11 doktorów, kierował wykonaniem 120 prac magisterskich oraz 27 prac inżynierskich. Jest autorem i redaktorem licznych podręczników akademickich z zakresu biotechnologii i technologii żywności.

Imponująca jest działalność organizacyjna Profesora Bednarskiego. Pełnił liczne zaszczytne funkcje, zarówno we własnej uczelni, jak i poza nią. Był m.in.: prodziekanem (1981–1984) i dziekanem (1991–1994) Wydziału Technologii Żywności, prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk (1996–1998). Aktualnie Profesor Bednarski jest przewodniczącym Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz rad programowych czasopism: Przemysł Spożywczy, EJPAU seria Biotechnologia i Polish Journal of Food and Nutrition Science.

Za liczne zasługi Profesor Włodzimierz Bednarski został uhonorowany wieloma znaczącymi wyróżnieniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i siedmioma nagrodami ministra. Otrzymał także odznakę „Zasłużony dla Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zezwala na bezpłatny przedruk artykułów pod warunkiem poinformowania o tym fakcie drogą mailową oraz podania źródła artykułu. W serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu artykułu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec