Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Wolfgang
Keller

Profesor Wolfgang Keller urodził się w 1953 roku w Brand-Erbisdorf (Saksonia) w Niemczech. Studiował matematykę na Politechnice w Dreźnie w latach 1972–1976. Pracę naukową rozpoczął na Politechnice w Dreźnie (1976–1983). Tam też obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w roku 1981. Następnie odbył staż naukowy na Politechnice w Pradze (1983–1984). W roku 1985 uzyskał habilitację. Doktorat, jak i habilitacja dotyczyły wyznaczania orbit sztucznych satelitów Ziemi. W latach 1990–1991 był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od roku 1991 kieruje Zakładem Geodezji Fizycznej i Satelitarnej na Uniwersytecie w Stuttgarcie. 

Pracował jako profesor wizytujący na uczelniach: the University of Queensland, Brisbane, Australia (2003–2005), the Curtin University, Perth, Australia (2006), the University Calgary (2005 i 2008), the National Cheng Kung University, Tainan, Tajwan (2012, 2014), the State Aerospace University Ufa, Rosja (2017). 

W roku 2009 został członkiem z wyboru Międzynarodowej Asocjacji Geodezji. Za naukową działalność został odznaczony w roku 1972 Medalem Lessinga,,, otrzymał też medal „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”. 

Prof. W. Keller posiada 36 publikacji w recenzowanych czasopismach indeksowanych w Web of Science, 18 publikacji w nierecenzowanych, 43 materiały konferencyjne, 2 podręczniki, 5 rozdziałów w książkach, 8 raportów technicznych. 

Na Uniwersytecie w Stuttgarcie prowadzi zajęcia dydaktyczne z matematyki, metod numerycznych, przetwarzania sygnałów cyfrowych, geodezji fizycznej, geodezji satelitarnej, geodezyjnych systemów odniesienia. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu prowadził zajęcia z przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz analizy falkowej. 

Na Uniwersytecie w Stuttgarcie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budownictwa (1994–1998) oraz dziekana ds. dydaktyki na Wydziale Lotów i Inżynierii Kosmicznej (2004–2008, 2012–2017). W ramach międzynarodowej działalności naukowej przewodniczył Specjalnym Grupom Badawczym IAG „Geodetic Boundary Value Problems” (1999–2003) oraz „Wavelet Analysis” (2003–2007). Od roku 2011 wchodzi w skład rady redakcyjnej (redaktor działowy) prestiżowego czasopisma naukowego w obszarze geodezji „Journal of Geodesy”. Był dyrektorem zarządzającym Towarzystwa F2GeoS w Stuttgarcie (1999–2017).

Prof. Keller realizował osiem projektów badawczych w ramach DAAD, w tym cztery na Tajwanie, trzy w Polsce (we współpracy z UPWr), jeden w Rosji, osiem dalszych projektów w ramach DFG (Niemiecka Fundacja Badawcza) oraz dwa projekty w ramach Australijskiej Rady Naukowej. 

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pracował w ramach urlopu naukowego (sabbatical leave) w roku 2010. W okresie tym przyczynił się wydatnie do rozwoju kadry naukowej w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki. Prowadził zaawansowane zajęcia dla doktorantów oraz konsultacje naukowe dla pracowników. W efekcie tej współpracy powstały dwa doktoraty, a doktoranci uzyskali prestiżowe staże zagraniczne (postdoc) na renomowanych uniwersytetach. Powstało kilka wspólnych publikacji oraz zrealizowano trzy dwustronne projekty naukowe. Profesor Wolfgang Keller jest inicjatorem współpracy dydaktycznej z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Dzięki jego wsparciu kilku absolwentów zostało przyjętych na międzynarodowe studia II stopnia na Uniwersytecie w Stuttgarcie, w ramach programu „Geoengine”.

 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec