Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Manfred
Kirchgessner

Uniwersytet w Monachium, 1997 r.

30 września 1997

Promotor – prof. dr hab. Dorota Jamroz

Wyniki badań prof. Manfreda Kirchgessnera składają się na imponujący dorobek naukowy obejmujący 1570 prac, w tym 1420 oryginalnych prac badawczych realizowanych w 20 instytutach naukowych przy współudziale około 100 współpracowników, specjalistów z biologii, biochemii, fizjologii, medycyny weterynaryjnej i medycyny człowieka oraz fizjologii żywienia człowieka i zwierząt. Prof. Manfred Kirchgessner opublikował również sześć książek, w tym wielokrotnie wznawiane podręczniki akademickie. Jest współwydawcą lub członkiem komitetów redakcyjnych 17 renomowanych, cytowanych w CI.C, czasopism naukowych, a także członkiem prezydiów wielu towarzystw i organizacji naukowych. Liczne jest również grono jego uczniów. Prof. Manfred Kirchgessner był promotorem 130 doktorów, patronem 17 habilitacji, 20 byłych i obecnych jego współpracowników uzyskało stopnie profesora i kieruje uznanymi placówkami naukowymi. Prof. Kirchgessner od wielu lat współpracuje z polskimi uczonymi w różnych gremiach naukowych, międzynarodowych komisjach, zespołach redakcyjnych i radach naukowych. Pierwsze kontakty Profesora z pracownikami Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Akademii Rolniczej we Wrocławiu rozpoczęły pod koniec lat 70., a ściślejsza współpraca trwa od 1989 roku. W uznaniu wybitnych zasług prof. Kirchgessner uhonorowany został licznymi prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami i wyróżnieniami.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec