Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Antoni
Gucwiński

ZOO Wrocław, 2001 r.

29 września 2001

Promotor – prof. dr hab. Tadeusz Szulc

Działalność naukowa dr. Antoniego Gucwińskiego dotyczy problemów zdrowotnych i hodowlanych zwierząt nieudomowionych, a w szczególności patologii i terapii. Jest autorem lub współautorem 18 pozycji książkowych oraz wstępu do 18-tomowej francuskiej encyklopedii zoologicznej VIA SAUYAGE. Prace naukowe dr Antoni Gucwiński publikuje w znaczących wydawnictwach zagranicznych, krajowych oraz w czasopismach popularno-naukowych. Jest też autorem i reżyserem wielu filmów oświatowych. Za osobowość telewizyjną był dwukrotnie wyróżniony prestiżową statuetką „Wiktora” oraz nagrodą „Złotego Ekranu”. Dr Antoni Gucwiński jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Jego współpraca z Wydziałem Biologii i Hodowli Zwierząt wrocławskiej AR trwa nieprzerwanie od lat 60.

Za działalność popularyzatorską, edukacyjną i zawodową został odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej, a także otrzymał wyróżnienia zagraniczne: Medal Włoskiej Akademii Nauk, Medal Konrada Lorenza oraz nagrodę im. B. Winawera.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec