Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Józef
Leibetseder

Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, 2001

7 kwietnia 2001

Promotor – prof. dr hab. Eryk Adamczyk

W początkowym okresie działalności naukowej zajmował się problemami fizjologicznymi, rozwojem organów u zwierząt, modelowaniem procesów biologicznych. W latach 60. w jego pracy dominowała tematyka kinetyki i metabolizmu składników mineralnych, a szczególnie cenne naukowo badania wykonano przy zastosowaniu techniki izotopowej.

Przedmiotem badań fizjologicznych i modelowych prof. Leibetseoera była również gospodarka wapniem i fosforem w organizmie krów mlecznych w aspekcie zdrowia tych zwierząt. Ważny obszar jego działalności naukowej stanowi żywienie psów i kotów. W latach 1978–1979 zajął się skażeniami mikologicznymi i określaniem mikotoksyn w paszach i żywności. Problematyka analityki mikotoksyn jest jedną z kluczowych specjalności zespołu badaczy, którymi kierował i kieruje prof. Leibetseder. Charakterystyczne dla jego działalności naukowej są powiązania między żywieniem zwierząt a żywieniem człowieka, wyjaśnienie zaburzeń metabolicznych u zwierząt modelowych, interdyscyplinarne działania zmierzające do rozwiązania praktycznych problemów żywienia występujących w Austrii, a także w innych krajach Europy. Jego dorobek naukowy jest imponujący. Opublikował 400 prac naukowych, monograficznych opracowań, artykułów popularno-naukowych oraz streszczeń na sympozja i kongresy. Jest współautorem pięciu podręczników.

Jako specjalista w zakresie fizjologii żywienia profesor Leibetseder jest ekspertem wielu firm i instytutów naukowych Europy i Ameryki. Był wielokrotnym wykładowcą na uczelniach Ameryki, Kanady, Australii i Brazylii. Jest przedstawicielem państw regionu bałkańskiego w różnych komitetach Unii Europejskiej. Jest jednym z głównych założycieli organizacji YetNest, której – dzięki jego dużemu zaangażowaniu – wrocławski Wydział Medycyny Weterynaryjnej został członkiem.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec