Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Werner
Leidl

Uniwersytet w Monachium, 1990 r.

21 listopada 1990

Promotor – prof. dr hab. Zbigniew Samborski

Prof. Werner Leidl jest uczonym o uznanym w skali międzynarodowej autorytecie nauko-wym. Na jego dorobek składa się ponad 200 publikacji, sześć podręczników akademickich oraz sześć unikatowych filmów dotyczących zastosowania endoskopii i ultrasonografii w diagnostyce ginekologicznej. Był on promotorem 84 rozpraw doktorskich, wykonanych m.in. przez lekarzy weterynarii krajów europejskich, Ameryki Południowej, bliskiego i dalekiego Wschodu, jak również opiekunem sześciu rozpraw habilitacyjnych.

Prof. Leidl jest jednym z redaktorów i współwydawców czasopisma „Zuchthygiene”. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należą opracowanie obiektywnych metod oceny jakości nasienia samców w świetle badań ultrastrukturalnych plemników i biochemicznych ejakulatów poddanych konserwacji w niskich temperaturach, a także wykorzystanie ultrasonografu w diagnostyce wczesnej ciąży i ciąży bliźniaczej u klaczy, stanu czynnościowego jajników i różnych postaci endometritis krów i klaczy. Jest współautorem oryginalnej metody diagnostyki podklinicznych schorzeń gruczołu mlekowego u krów, powszechnie znanej na świecie jako odczyn kalifornijski.

Szczególne są zasługi prof. Leidla w rozwoju współpracy międzynarodowej. Piastuje godność honorowego profesora Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Heredia (Kostaryka), członka Japońskiego Towarzystwa Reprodukcji Zwierząt, Japońskiego Towarzystwa Kriobiologii Nasienia i wielu innych zagranicznych towarzystw naukowych. Jako profesor wizytujący zapraszany był na wykłady z rozrodu zwierząt dla studentów na uniwersytetach w Kairze, Kyoto (Japonia), Logan Stan Utah i Carbondalle Stan Illinois (USA).

W uznaniu jego zasług w zakresie współpracy między uczelniami wrocławskimi i monachijską zo-stał odznaczony medalami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Akademii Rolniczej oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec