Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Włodzimierz
Baran

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2000 r.

17 maja 2000

Promotor – prof. dr hab. Ewa Krzywicka-Blum

Prof. Lubomir Włodzimierz Baran jest uczonym o uznanym autorytecie naukowym zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym środowisku geodetów, geofizyków i astronomów. Jako jeden z kontynuatorów lwowsko-warszawskiej szkoły naukowej profesorów Lucjana Grabowskiego i Czesława Kameli stworzył zespół, którego badania znalazły się w centrum problematyki naukowej współczesnej geodezji. Dorobek prof. Barana obejmuje ponad 200 opublikowanych prac naukowych z zakresu wyrównywania wielkich sieci geodezyjnych, metod opracowywania wyników obserwacji i zastosowania GPS w badaniach geodezyjnych i geodynamicznych.

Ważnym osiągnięciem stało się włączenie kierowanego przez prof. Barana Obserwatorium Satelitarnego Instytutu Geodezji w Lamkówku k. Barczewa w programy globalne Międzynarodowej Służby Geodynamicznej oraz Międzynarodowej Służby Ruchu Obrotowego Ziemi pod auspicjami Międzynarodowej Asocjacji Geodezyjnej oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Autorska koncepcja utworzenia w Polsce trójwymiarowej sieci geodezyjnej do badań geodynamicznych i celów gospodarczych, z wykorzystaniem satelitów Globalnego Systemu Pozycyjnego, stała się podstawą utworzonej na obszarze całego kraju sieci EUREF-POL i POLREF dowiązanej do zachodnioeuropejskiej sieci European Reference Frame.

Prof. Baran jest członkiem wielu międzynarodowych gremiów naukowych. Pełnił w nich odpowiedzialne funkcje, m.in.: w latach 1983–1987 był przewodniczącym Specjalnej Grupy Studiów „Computer Assisted Design of Geodetic Networks” Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG), w latach 1992–1995 – przewodniczącym Specjalnej Grupy Studiów – IAG „Error Propagation in GPS Networks”. Od 1988 roku jest członkiem Podkomisji EUREFI AG, od 1991 roku – Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG), od 1995 roku należy do Amerykańskiej Unii Geograficznej (AGU). Od 1994 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Za wybitne zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne był wielokrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami, ostatnio Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec