Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Antoni
Bant

Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, 1970 r

14 listopada 1970

Promotor – prof. dr Adam Skurski

Prof. Antoni Bant zajmował się angin- i neuroanatomią oraz zapoczątkował badania archeozoologiczne. Ich wynikiem było morfologiczne opracowanie i historyczno-zoologiczna interpretacja liczącego wiele tysięcy sztuk materiału kostnego, wydobytego przez archeologów w ramach badań nad początkami państwa polskiego – z terenów Polski Zachodniej, a zwłaszcza Śląska i ziemi lubuskiej.

Prof. Bant był autorem uznanego podręcznika akademickiego, na którym wychowały się pokolenia studentów. Był promotorem dziesięciu pozytywnie zakończonych prac doktorskich oraz opiekunem pięciu rozpraw habilitacyjnych. Ogromne zasługi położył w zakresie rozbudowy wydziału w latach powojennych. Był pierwszym projektodawcą planów i głównym rzecznikiem trwałej lokalizacji Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, w tym Katedry Anatomii Zwierząt.

Prof. Antoni Bant był prodziekanem i dziekanem wydziału w latach 1947–1950, 1952–1953 i 1956–1958. Przyczynił się do stworzenia wrocławskiej szkoły anatomii weterynaryjnej. Był członkiem wielu towarzystw naukowych. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był wielkim i uznanym autorytetem dla młodzieży akademickiej i późniejszych lekarzy weterynaryjnych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec