Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Manfred
Olbertz

Uniwersytet w Rostocku, 1999 r.

4 października 1999

Promotor – prof. dr hab. Leszek Pływaczyk

Prof. Manfred Olbertz jest uczonym, który miał decydujący wpływ na tworzenie i rozwój nauk melioracyjnych w byłej NRD oraz na profil kształcenia studentów na Uniwersytecie w Rostocku. Był inicjatorem i organizatorem powołania inżynierii melioracyjnej – nowego i jedynego w byłej NRD kierunku studiów, który uruchomiony został w 1962 roku.

Jest twórcą urządzeń opatentowanych w wielu krajach, m.in. urządzenia do lokalizacji oraz konserwacji sieci drenarskiej i przepompowni pływającej. Z inicjatywy i pod kierunkiem prof. Olbertza powstał międzynarodowy program badawczy „Nowe rozwiązania do regulacji stosunków wodnych w glebie” z udziałem pracowników uniwersytetów z byłej Czechosłowacji i Węgier. Profesor Olbertz jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji.

Po zjednoczeniu Niemiec należał do grupy kilku profesorów, którzy opracowali na Uniwersytecie w Rostocku nowoczesny program studiów, ściśle łączący meliorację z ochroną środowiska. Program ten, wysoko oceniony przez Radę Naukową Niemiec, stanowi obecnie podstawę jedynego takiego kierunku studiów w Niemczech.

Profesor Olbertz był organizatorem współpracy z Akademią Rolniczą we Wrocławiu ze strony niemieckiej i do roku 1991, czyli do przejścia na emeryturę, pełnomocnikiem rektora w tym zakresie.

W roku 1984 prof. Manfred Olbertz został odznaczony medalem „Za zasługi dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec