Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Mieczysław
Pałasiński

emerytowany profesor Akademii Rolniczej w Krakowie, światowej sławy specjalista w zakresie technologii i chemii skrobi 3 czerwca 1998

Promotor – prof. dr hab. Wacław Leszczyński

Prof. Mieczysław Pałasiński, absolwent Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 30 lat związany jest z wrocławską Akademią Rolniczą, przyczynił się m.in. do powołania Wydziału Technologii Żywności na tej uczelni. Jest autorem lub współautorem 178 publikacji, w tym 74 oryginalnych prac twórczych, sześciu podręczników i czterech skryptów. Jego działalność naukowa obejmowała m.in. badanie właściwości skrobi i jej modyfikacji chemicznych oraz otrzymywanie aromatów żywnościowych poprzez termiczny rozkład skrobi. Prowadząc szeroko zakrojone badania nad skrobią wyizolowaną z pszenżyta, jako pierwszy w świecie stwierdził przydatność tego zboża do produkcji krochmalu. Opracował oryginalną metodę otrzymywania skrobi tzw. kationowych, zbadał właściwości tak otrzymanych preparatów i wskazał możliwości praktycznego ich zastosowania. W wyniku badań w zakresie chemicznej i fizycznej modyfikacji skrobi opracowane zostały sposoby otrzymywania wielu produktów nadających się do zastoso-wania w praktyce przemysłowej, co potwierdza 10 patentów dotyczących głównie otrzymywania różnych aromatów przez termolizę węglowodanów.

Jest twórcą krakowskiej szkoły skrobiowej i organizatorem kierunku studiów, Oddziału, a potem Wydziału Technologii Żywności w Krakowie. Przez 10 lat był prodziekanem Wydziału Rolniczego, a także przez 22 lata dyrektorem Instytutu Chemii Ogólnej i Technologii Rolnej, a potem kierownikiem Katedry Technologii Węglowodanów. Jest członkiem komitetów i rad naukowych oraz rad programowych czasopism naukowych.

W dowód uznania dla wybitnych osiągnięć prof. Mieczysław Pałasiński był uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i naukowymi, m.in.: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Michała Oczapowskiego, Medalem Juliana Aleksandrowicza oraz Medalem Saare'go, jako jedyny Polak w historii tego najwyższego międzynarodowego odznaczenia naukowego w zakresie badań nad skrobią.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec