Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Hans Werner
Partenscky

Uniwersytet w Hanowerze, 1991 r.

2 października 1991

Promotor – prof. dr hab. Jerzy Kowalski

Hans-Werner Partenscky urodził się w 1926 roku w Szczecinie. Jest doktorem inżynierem Uniwersytetu Technicznego w Karlsruhe, doktorem nauk fizycznych Uniwersytetu w Tuluzie, pro-fesorem honorowym Uniwersytetu w Nanjing w Chinach. Był profesorem Uniwersytetu Laval w Quebecu oraz Uniwersytetu w Montrealu w Kanadzie, dyrektorem Centralnego Laboratorium „Grosser Wellenkanal” oraz profesorem zwyczajnym i dyrektorem Instytutu Franziusa Uni-wersytetu w Hanowerze. Niezwykłe są jego zasługi dla rozwoju światowej hydromechaniki i hydrodynamiki poprzez zrealizowanie dużego kanału falowego (325 x 5 x 7 m) pozwalającego na badania oddziaływania fal monochromatycznych i losowych o dowolnym widmie falowym na konstrukcje hydrotechniczne i umocnienia brzegowe. Szczególnie wysoko cenione są jego prace z zakresu śluz kanałów żeglugowych, pływów i falowania w kanałach żeglugowych, portach i strefie brzegowej. Prof. Partenscky zapoczątkował i wyznaczył kierunki dalszych badań w zakresie inżynierii morskiej strefy brzegowej dotyczące w szczególności wpływu spodziewanego podniesienia poziomu mórz na umocnienia brzegowe i warunki życia mieszkańców rejonów przybrzeżnych, składowania zanieczyszczonych osadów dennych pochodzących z pogłębiania torów wodnych, wpływu zrzutu zanieczyszczeń termicznych i chemicznych na ekologię wód, erozji i ruchu rumowiska w otoczeniu wysp i ochrony ich brzegów. Jest promotorem 44 doktorów, autorem 130 publikacji, trzech podręczników akademickich oraz ponad 150 ekspertyz naukowych i technicznych. Za zasługi dla rozwoju nauki i techniki był wielokrotnie wyróżniany m.in. Medalem „za Badania i Wynalazki” przez Paryską Akademię Nauk, członkostwem Nowojorskiej Akademii Nauk, tytułem profesora honorowego Uniwersytetu w Nankinie. Od wielu lat stale współpracuje z polskimi instytucjami naukowymi, m.in. Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Wydziałem Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec