Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Andrzej Jan
Klisiecki

Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1966 r.

8 października 1966

Promotor – prof. dr Alfred Senze

Prof. Andrzej Klisiecki, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej pracował naukowo i wykładał fizjologię zwierząt przez 15 lat do roku 1944. W latach 1944–1946 był delegatem emigracyjnego Rządu RP ds. nauki na terenie III Lwowskiego Okręgu AK. Był profesorem zwyczajnym Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Wydziału Lekarskiego i Akademii Medycznej oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Główne zainteresowania badawcze prof. Andrzeja Klisieckiego dotyczyły fizjologii układu krążenia krwi. Jest twórcą teorii sercowego pochodzenia wstrząsu krążeniowego. Wyniki wieloletnich badań nad układem krążenia krwi, należące do trwałych osiągnięć polskiej fizjologii, ogłoszone zostały w ponad 100 publikacjach własnych i jego uczniów. Prof. Andrzej Klisiecki jest również twórcą teorii metabolicznej funkcji nerki. Zagadnieniu temu poświęconych zostało ponad 50 prac naukowych. Z zakresu wychowania fizycznego i sportu pochodzi jego teoria powstawania „chorób z przeziębienia”. Interesował się też przystosowaniem organizmu ludzkiego do środowiska zarówno w warunkach pracy, jak i wypoczynku. Przez 23 lata wykładał studentom weterynarii fizjologię zwierząt (15 lat we Lwowie i 8 lat we Wrocławiu), szkolił też kadrę naukową Wydziału Lekarskiego i Wydziału Weterynaryjnego. Jest twórcą wrocławskiej szkoły fizjologii człowieka. Był członkiem wielu towarzystw naukowych, honorowym członkiem PTF, odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim i Ka-walerskim Orderu Odrodzenia Polski; był laureatem nagrody naukowej Wrocławia.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec