Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Kazimierz
Gawęcki

Akademia Rolnicza, Poznań, 1990 r.

19 czerwca 1990

Promotor – prof. dr hab. Jerzy Preś

Dorobek naukowy prof. Kazimierza Gawęckiego obejmuje 132 oryginalne prace badawcze, osiem podręczników i skryptów, około 40 innych opracowań naukowych. Jest promotorem 14 przewodów doktorskich i patronem ośmiu habilitacji.

Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Towarzystw Przyjaciół Nauki, Nauk Żywieniowych, był członkiem Rad Technicznych przy Ministrze Rolnictwa, Przemysłu Spożywczego i Skupu, Przemysłu Farmaceutycznego, CLPP i wielu innych instytucji.

Współtworzył Wydział Zootechniczny w Poznaniu, sieć zakładów doświadczalnych, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobiarstwa, był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, koordynatorem badawczego tematu międzyresortowego.

Był jednym z bardzo aktywnych współtwórców nauk rolniczych w zakresie produkcji zwierzęcej w powojennej Polsce. Był przewodniczącym licznych rad naukowych i centralnych komisji. Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec