Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Tadeusz
Garbuliński

Akademia Rolnicza, Wrocław, 1995 r.

3 października 1995

Promotor – prof. dr hab. Józef Dębowy

Liczące się na świecie osiągnięcia naukowe, śmiałe hipotezy o pionierskim wręcz znaczeniu, stawiają prof. Tadeusza Garbulińskiego na czołowym miejscu wśród wrocławskich uczonych. Jego działalność naukowa koncentrowała się na licznych zagadnieniach badawczych, a do najważniej-szych jego osiągnięć należą m.in.: określenie mechanizmu działania adrenaliny na naczynia wieńcowe serca, odkrycie leczniczego działania azotynów i azotanów na serce przez uwalnianie tlenku azotu (tą hipotezą prof. Garbuliński wyprzedził o 25 lat inne światowej rangi ośrodki badawcze nagrodzone Noblem), opracowanie schematu regulacji metabolizmu węglowodanów i związków wysokoenergetycznych w sercu ze wskazaniem udziału receptorów alfa- i beta-adrenergicznych, odkrycie udziału nerwu aortowego w przysadkozależnym uwalnianiu glikortykoidów nadnerczowych na podniety pochodzące z układu krążenia krwi, odkrycie wywoływania zmian wstrząsowych o charakterze anafilaktoidalnym przez pestycydy fosforoorganiczne oraz we współpracy z zootechniką wykazanie osłaniającego działania związków przeciwtynoksynowych przed toksycznym wpływem złych jakościowo pasz. Od końca lat 70. prof. Garbuliński wraz ze swym zespołem zajmował się badaniami immunofarmakologicznymi dla lecznictwa weterynaryjnego. Zainicjował i rozwinął ten kierunek badań w Polsce, a wyniki prac w tej dziedzinie należą do pionierskich w piśmiennictwie światowym, inspirując podjęcie i kontynuację tych badań w innych ośrodkach.

Prof. Tadeusz Garbuliński jest twórcą wrocławskiej szkoły naukowej w dziedzinie badań fizjofarmakologicznych i weterynaryjnej immunofarmakologii, cenionym dydaktykiem, autorem znakomitego podręcznika „Farmakologia Weterynaryjna”, który doczekał się trzech wydań.

Za osiągnięcia naukowe był prof. Tadeusz Garbuliński wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i PAN, w tym Nagrodą Specjalną Ministra i Prezesa PAN podczas Kongresu Nauki Polskiej. Za całokształt działalności został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Rodła i Zasłużony Nauczyciel PRL.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec