Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Matthaeus
Stöber

Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze, 1989 r.

28 lutego 1989

Promotor – prof. dr hab. Ryszard Badura

Główne kierunki badawcze prof. Mathäus Stöbera dotyczą patologii jamy brzusznej, neurologii, szczególnie ośrodkowego układu nerwowego, toksykologii i wad wrodzonych genetycznie uwarunkowanych. Ogłosił ponad 200 oryginalnych prac naukowych z tego zakresu, autorskich i współautorskich, publikowanych w czasopismach o renomie europejskiej i światowej. Wyniki swoich badań prezentował na kongresach i sympozjach organizowanych przez krajowe i międzynarodowe towarzystwa naukowe, gdzie był zapraszany jako prelegent referujący kluczowe problemy danego zgromadzenia naukowego. Jest autorem dwóch ważnych podręczników akade-mickich na temat klinicznej diagnostyki bydła i chorób bydła. Dzieła te przetłumaczono na kilka języków i kolejno ukazują się wznawiane i uzupełniane wydania, prof. Stöbera zaprasza wiele uczelni świata, w tym także i Polski, na których prowadzi on problemowe i cykliczne wykłady ze swojej dyscypliny. W uznaniu wybitnych zasług uhonorowany został licznymi odznaczeniami, prestiżowymi nagrodami i tytułami naukowymi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec