Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Aleksander
Maksimow

V Wydz. Polskiej Akademii Nauk, 1966 r.

8 października 1966

Promotor – prof. dr hab. Stanisław Tołpa

Prof. Aleksander Maksimów jest wybitnym specjalistą z zakresu żyzności gleb, znaczenia mikroelementów w rolnictwie, właściwości fizykochemicznych torfów oraz wykorzystania torfu w rolnictwie. Był związany z Wydziałem Rolnym Szkoły Głównej Gospo-darstwa Wiejskiego w Warszawie, początkowo jako jego student, w późniejszych latach – profesor, inicjator powstania Katedry Torfoznawstwa i jej pierwszy kierownik. Dorobek naukowy prof. Maksimowa obejmuje 50 oryginalnych prac twórczych i 12 podręczników akademickich. Stworzył szkołę naukową, wielu jego uczniów obroniło prace doktorskie i uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.

Prof. Aleksander Maksimów był członkiem Prezydium Komitetu Melioracji, Łąkarstwa i Torfoznawstwa oraz Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN. Przyczynił się do założenia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, był członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne prof. Maksimów został odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz wieloma innymi medalami i wyróżnieniami.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec