Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Stefan
Alexandrowicz

Akademia Rolnicza, Poznań, 1986 r.

26 listopada 1986

Promotor – prof. dr hab. Jerzy Kotliński

Pracę nad wyhodowaniem nowej rasy świń na podstawie rodzimej populacji świń o cechach prymitywnych prof. Stefan Alexandrowicz rozpoczął na przełomie lat 40. i 50. Praca ta uwieńczona została otwarciem w 1962 roku ksiąg zwierząt zarodowych dla rasy złotnickiej białej i złotnickiej pstrej. Doświadczenia nad wyhodowaniem świń rasy złotnickiej zostały wykorzystane przy opracowaniu metod krzyżowania towarowego świń, którego prof. Alexandrowicz był prekursorem, a także inicjatorem tuczu przemysłowego w Polsce.

Dorobek naukowy prof. Stefana Alexandrowicza liczy 116 pozycji publikacji, siedem podręczników akademickich i dziewięć książek dla hodowców praktyków.

Był członkiem wielu towarzystw i organizacji naukowych: Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Societa Italiam per ii Progresso delta Zootecnica – Milano. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Zootechniki, Instytutu Weterynarii, Instytutu Biologii Stosowanej Akademii Rolniczej w Poznaniu, Centralnej Biblioteki Rolniczej, Komitetu Hodowli i Żywienia Zwierząt PAN, Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa, Rady Głównej Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy PAN.

Profesor Stefan Alexandrowicz był promotorem ponad 100 prac magisterskich i szesnastu prac dok-torskich oraz patronem dziewięciu przewodów habilitacyjnych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec