Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Stanisław
Bac

Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, 1962 r.

4 października 1962

Promotor – prof. dr hab. Józef Kołodziej

Stanisław Bac, absolwent Wydziału Inżynierii Wodnej Politechniki Lwowskiej i Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Dublanach, pracował jako adiunkt na Politechnice Lwowskiej, kierując równocześnie Działem Hydrotechnicznym w Zakładzie Doświadczalnym Uprawy Torfowisk pod Samami oraz prowadząc wykłady w SGGW w Warszawie. Po otwarciu w 1944 roku Wydziału Rolniczego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie objął funkcję kierownika Katedry Melioracji i Meteorologii Rolniczej i został mianowany profesorem zwyczajnym. W 1946 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie objął Katedrę Melioracji i Inżynierii Rolnej Uniwersytetu i Politechniki. W 1951 roku zorganizował Wydział Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej i został jego pierwszym dziekanem. Dorobek prof. Baca obejmuje ponad 160 prac naukowo-badawczych, artykułów naukowych  i popularnonaukowych oraz pod-ręczników. Jego dziełem było stworzenie szkoły naukowej przyrodniczych podstaw melioracji rolnych i leśnych oraz dostosowanie techniki melioracyjnej do siedliska przyrodniczego i potrzeb roślinności.

Prof. Stanisław Bac był przez wiele lat przewodniczącym Komitetu Melioracji, Łąkarstwa i Torfoznawstwa oraz członkiem wielu innych komitetów PAN, przewodniczącym lub członkiem rad naukowych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa, a także rad naukowo-technicznych ministerstw.

Wykształcił wiele pokoleń kadr melioracyjnych i pracowników nauki. Zasługi prof. Stanisława Baca zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym Orderem Sztandaru Pracy I klasy i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec