Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Wojciech
Myślecki

Doktor inż. Wojciech Andrzej Myślecki urodził się we Wrocławiu w 1948 roku. W latach 1965–1970 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Z tą uczelnią związany jest przez  większość życia zawodowego. Od lat 60. XX wieku do roku 1989 działacz opozycji antykomunistycznej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1978 r. W latach 1991–1993 ukończył Amerykańskie Studium „Management in Free Mar- ket Economy”.

W latach 1970 do 2008 pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Nadal jest czynnym wykładowcą strategii rozwoju gospodarczego w warunkach gospodarki globalnej  na studiach podyplomowych.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i badawczych z zakresu telekomunikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz syntezy, analizy i rozpoznawania sygnału mowy, a także autorem lub współautorem kilkudziesięciu raportów, publikacji i referatów z zakresu transformacji gospodarki i systemów edukacyjnych oraz rynku energii i funkcjonowania polskiego i europejskiego systemu elektroenergetycznego.

Istotnym wkładem dra Wojciecha Myśleckiego w edukację i rozwój nowoczesnych systemów zarządzania przemysłem po roku 1990 są programy tworzone wspólnie z uczonymi z Francji i Hiszpanii. Kierował m.in. Francuskim Podyplomowym Studium „Ecole Francaise de Genie des Systemem Industrieles”; programem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego „Executive Training – KGHM Polska Miedź” oraz grantami Komisji Wspólnot Europejskich TEMPUS dotyczącymi transferu technologii i zarządzania przemysłowego. W latach 2009–2018 tworzył sieć współpracy 40 polskich uczelni w ramach światowej sieci „Santander Univesridades”, co wzmocniło więzi polskich uczelni z uczelniami kręgu kultury iberoamerykańskiej.

Dr  Wojciech  Myślecki wniósł znaczący wkład w tworzenie i kierowanie instytucjami łączącymi naukę i nowoczesną gospodarkę, jak: Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich, Wrocławski Park Przemysłowy, Bytomski Park Przemysłowy i Wrocławski Park Technologiczny. Od 2016 r. przewodniczy Zespołowi ds. Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Energii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kierował też francusko-polskim programem „Partnerstwo przemysłowe regionów Rhone Alpees i Dolnego Śląska”. Jako prezes, członek zarządu, członek i przewodniczący rad nadzorczych związany był  z takimi spółkami jak: Global Investment Corporation, Bank Zachodni WBK, Wałbrzyskie Zakłady Kok- sownicze„Victoria”, Winuel, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, KGHM Polska Miedź, Generali PTE, Procom System; Alior Bank, Tauron Polska Energia, Energa Wytwarzanie, Telefonia Lokalna DIALOG.

Był członkiem konwentów Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członkiem rad naukowych m.in. Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii oraz Rady Programowej Konsorcjum Smart Power Grid Pol.

Jako członek Konwentu UPWr dr Myślecki wspierał działania szkoły menedżerskiej opartej na doświadczeniach amerykańskich, na rzecz przekształcania uczelni w Uniwersytet 3G oraz współpracujący z gospodarką. Z doświadczeń dr. Wojciecha Myśleckiego UPWr korzysta m.in. przy realizacji strategicznego programu „Zielona Dolina Zdrowia i Żywności”, przekształconego w projekt rządowy wpisany do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski.

Dr W. Myślecki otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia, w tym, m.in.:  Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu św. Stanisława; Krzyż Oficerski Polonia Restituta, Krzyż Organizacyjny „Solidarności Walczącej”, Medalem „Milito Pro Christo”, Medalem za Zasługi dla Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Medalem 100-Lecia Odzyskania Niepodległości. 

W marcu 1968 r. był członkiem Komitetu Strajkowego Politechniki Wrocławskiej, W „Solidarności” działał od 1980 r., współorganizator strajku okupacyjnego w PWr, internowany w zakładach karnych we Wrocławiu, Grodkowie i Nysie. Od 1982 r. jeden z najaktywniejszych działaczy Solidarności Walczącej, aresztowany w 1984 r.  Jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia„Inicjatywa Historyczna” wniósł istotny wkład w podniesienie świadomości historycznej młodego pokolenia, m.in., przeprowadził wieloletni program przywracania rotmistrzowi Witoldowi Pileckie- należnej  mu pozycji w historii Polski oraz przyczynił się do wybudowania Kaplicy – Mauzoleum Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Bazylice Wojskowej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec