Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Radosław
Ratajszczak

Mgr Radosław Ratajszczak  urodził się 9 marca 1957 roku w Myśliborzu. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Poznaniu. W okresie licealnym opublikował pierwsze prace naukowe dotyczące etologii dikdików Kirka w Rocznikach Akademii Rolniczej w Poznaniu i ochrony jelenia baweańskiego w Przeglądzie Zoologicznym. W 1981 roku ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznaniu. W tym samym roku podjął  pracę  w Wielkopolskim Parku Zoologicznym obejmując w  1994 roku stanowisko zastępcy dyrektora. Ukończył 10 tygodniowy specjalistyczny kurs  zarządzania w zoo i hodowli zagrożonych gatunków w Jersey Wildlife Preservation Trust. W latach 1987 – 2004 przebywał wielokrotnie w Wietnamie, Indonezji na Filipinach prowadząc m.in. badania  ginących gatunków. Obecnie prace dotyczą głównie ochrony skamielinowca laotańskiego i saola. Konsultował i opiniował dla Telewizji Polskiej programy przyrodnicze i o tematyce ogrodów zoologicznych. Był organizatorem dwóch konferencji EAZA (Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów),  dwóch międzynarodowych sympozjów poświęconych badaniom naukowym w zoo oraz Międzynarodowej Konferencji Projektowania Ogrodów Zoologicznych. Uczestniczył  w ponad stu międzynarodowych konferencjach wygłaszając referaty na posiedzeniach plenarnych, w ramach grup roboczych czy też prezentując „postery” w sesjach plakatowych. 

Radosław Ratajszczak w 2007 roku został wybrany na stanowisko dyrektora wrocławskiego zoo.  W styczniu 2010 roku doprowadził  do przekształcenia miejskiego ogrodu zoologicznego we Wrocławiu w spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością – pierwsze polskie zoo, które posiada tego typu osobowość prawną.  W czasie zarządzania wrocławskim zoo zmienił je  w najlepszą placówkę w kraju i jedną z najlepszych w Europie. Poza licznymi modernizacjami, zainicjował powstanie nowych pawilonów i wybiegów m.in. pawilon Terai, wybieg dla okapi z pawilonem zimowym, pawilon Afrykarium – pierwsze w kraju oceanarium, ekspozycję fauny i flory rzeki Odry czy ekspozycję największych na świecie jaszczurek „Smoki Indonezji”. W zarządzaniu postawił też mocno na edukację, a dzięki konsekwencji i w tej dziedzinie ZOO Wrocław odnosi sukcesy, realizując chociażby corocznie zajęcia dla ok. 30 000 dzieci i młodzieży. Pod rządami Radosława Ratajszczaka wrocławskie zoo, jako jedyne w kraju, mocno zaangażowało się  w działalność na rzecz ochrony zwierząt w ich naturalnym środowisku. Do tego celu powołano w 2016 r. Fundację DODO, która wspiera kilkanaście projektów na pięciu kontynentach m.in. w Brazylii, Demokratycznej Republice Konga, RPA, Wietnamie, czy na Filipinach i Flores. Wrocławskie zoo czynnie uczestniczy aż w 650 programach i projektach ochroniarskich.

  Mgr Radosław Ratajszczak jest autorem 5 książek o rzadkich i ginących zwierzętach oraz ponad 50 artykułów naukowych  i popularnonaukowych opublikowanych  w czasopismach krajowych i specjalistycznych czasopismach zagranicznych. Jest również twórcą scenariusza i realizatorem 25-odcinkowego cyklu filmów „Ogrody zoologiczne Europy”, a także inicjatorem serialu z wrocławskiego zoo pod tytułem „Zoo story”. 

    Mgr Radosław Ratjszczak jest członkiem zarządu IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody) oraz członkiem trzech roboczych grup specjalistów oraz trzech komisji EAZA: komisji zarządzającej programami hodowlanymi EEP; komisji pomocy technicznej, w której pełni funkcję mentora dla ogrodów starających się  o członkostwo w EAZA oraz Komisji Ochrony koordynującej prace w zakresie ochrony gatunkowej w środowiskach naturalnych.
Od 2011 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ISIS (Międzynarodowego Systemu Informacji Gatunkowej) zajmującej się rejestracją danych o zwierzętach utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. W  2017 roku  jako pierwszy polak w historii został wybrany do zarządu Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WAZA) na Europę.  

Mgr Radosław Ratajszczak w plebiscycie Gazety Wrocławskiej został wybrany Wrocławianinem Roku 2015, a w 2017 roku został wyróżniony specjalnym Gryfem dla Osobowości Dolnego Śląska w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. 

Jest sygnatariuszem podpisanej umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, a obecnie jest członkiem Konwentu naszej Uczelni. Prywatnie mąż, ojciec i dziadek, miłośnik i znany w świecie badacz przyrody.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec