Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Radosław
Ratajszczak

 

Radosław Ratajszczak  -  urodził się 9 marca 1957 roku w Myśliborzu. W okresie licealnym opublikował pierwsze prace naukowe dotyczące etologii dikdików Kirka w Rocznikach Akademii Rolniczej w Poznaniu i ochrony jelenia baweańskiego w Przeglądzie Zoologicznym. W 1976 roku rozpoczął studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznaniu uzyskując w 1981 roku tytuł magistra biologii. W tym samym roku podjął  pracę w Wielkopolskim Parku Zoologicznym obejmując w 1994 roku stanowisko zastępcy dyrektora. W latach 1987 – 2004 przebywał wielokrotnie w Wietnamie, Indonezjii na Filipinach prowadząc m.in. badania  ginących gatunków. Do dzisiaj, południowo-wschodnia Azja, to obszar szczególnych jego zainteresowań a obecnie prace dotyczą głównie ochrony skamielinowca laotańskiego i saola.

Radosław Ratajszczak prowadził zajęcia i wykłady na specjalistycznych kursach dla służby celnej z zakresu wdrażania przepisów CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), a także w trakcie Letniej Szkoły Zoo-biologii dla pracowników polskich zoo. Konsultował i opiniował dla Telewizji Polskiej programy przyrodnicze i o tematyce ogrodów zoologicznych. Był organizatorem dwóch konferencji EAZA (Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów), dwóch międzynarodowych sympozjów poświęconych badaniom naukowym w zoo oraz Międzynarodowej Konferencji Projektowania Ogrodów Zoologicznych. Uczestniczył w ponad stu międzynarodowych Konferencjach wygłaszając referaty na posiedzeniach plenarnych, w ramach grup roboczych czy też prezentując „postery” w sesjach plakatowych.

W styczniu 2007 roku objął stanowisko dyrektora Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.  W styczniu 2010 roku doprowadził do przekształcenia miejskiego ogrodu zoologicznego we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – pierwsze polskie zoo, które posiada tego typu osobowość prawną. Zainicjował powstanie nowych pawilonów i wybiegów m.in. pawilon Terai, wybieg dla okapi z pawilonem zimowym, pawilon Afrykarium – pierwsze w kraju oceanarium, ekspozycję fauny i flory rzeki Odry czy ekspozycję największych na świecie jaszczurek „Smoki Indonezji”. Ogród Zoologiczny realizuje corocznie zajęcia dla ok. 30 000 dzieci i młodzieży. Wrocławskie zoo, jako jedyne w kraju, mocno zaangażowało się w działalność na rzecz ochrony zwierząt w ich naturalnym środowisku. Do tego celu powołano w 2016 r. Fundację DODO, która wspiera kilkanaście projektów na pięciu kontynentach m.in. w Brazylii, Demokratycznej Republice Konga, RPA, Wietnamie, czy na Filipinach i Flores. Wrocławskie zoo czynnie uczestniczy aż w 650 programach i projektach ochroniarskich.

Mgr Radosław Ratajszczak jest autorem 5 książek o rzadkich i ginących zwierzętach oraz ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i specjalistycznych czasopismach zagranicznych. Jest również twórcą scenariusza i realizatorem 25-odcinkowego cyklu filmów „Ogrody zoologiczne Europy”, a także inicjatorem serialu z wrocławskiego zoo pod tytułem „Zoo story”.

Jest członkiem zarządu IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody), oraz członkiem trzech roboczych grup specjalistów oraz trzech komisji EAZA. Od 2011 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ISIS (Międzynarodowego Systemu Informacji Gatunkowej) zajmującej się rejestracją danych o zwierzętach utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. W 2017 roku został wybrany do zarządu Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WAZA) na Europę, z którym związany jest od 2007 roku. Jest pierwszym Polakiem, który zasiada w ścisłym kierownictwie. W latach 2014 - 2016 był członkiem Państwowej rady Ochrony Przyrody.

Mgr Radosław Ratajszczak w plebiscycie Gazety Wrocławskiej został wybrany Wrocławianinem Roku 2015, a w 2017 roku został wyróżniony specjalnym Gryfem dla Osobowości Dolnego Śląska w konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. Jest sygnatariuszem podpisanej umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, jest członkiem Konwentu naszej Uczelni.

Prywatnie mąż, ojciec i dziadek, miłośnik i badacz przyrody znany w świecie jako ekspert w dziedzinie fauny Azji. Jako pierwszy na świecie odnalazł i sfotografował niektóre gatunki ssaków.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec