Strona główna
MUZEUM

- Tytuły profesora honorowego nadane przez Uczelnię -

Kuno Alexander
von Plocki

Dr  hab. lek. wet.  Kuno-Alexander von Plocki urodził się 1 czerwca 1948 r. w Bobeck Schleswig-Holstein. Szkołę średnią ukończył w Heilbronn (Baden Württmberg). W latach 1968-1970 odbywała służbę wojskową. Studia weterynaryjne (lata 1970-1976) oraz doktorat uzyskał w Uniwersytecie Maksymiliana Ludwika w Monachium. W latach 1976-1978 był asystentem w bawarskiej Klinice Chorób Koni, a później do roku 1981 w bardzo znanej w Niemczech Klinice Chorób Koni w Hochmoor, kierowanej przez prof. B. Huskampa, jednego z najwybitniejszych specjalistów europejskich. Tam uzyskał dwie specjalizacje z chorób koni i z chirurgii. W roku 1981 otworzył własna Klinikę Weterynaryjną w Neubulach, znaną w tym rejonie pod nazwą Schwarzwald-Tierklinik, a w roku 1995 drugą Klinikę Chorób Koni w Baden Baden. Obie kliniki posiadają prawo specjalizacji w zakresie chorób koni i chirurgii. Dr Plocki jest specjalistą europejskim w chirurgii i przewodniczy Komisji Specjalizacyjnej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla kraju Baden Württemberg. Pod Jego kierunkiem w Klinice w Schwarzwaldzie odbywają się międzynarodowe seminaria i ćwiczenia w zakresie kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy. W roku 1985 założył wydawnictwo „Hippiatrika”, które wydaje jedyne niemieckojęzyczne czasopismo specjalistyczne „Pferdeheilkunde”. W roku 1990 miesięcznik ten stał się oficjalnym organem Sekcji Chorób Koni Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Weterynaryjnej. Posiadana specjalizacja i duże doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki rentgenowskiej, nuklearnej, ultrasonograficznej, biochemicznej, biomechanicznej, jak również perfekcyjne opanowanie metod leczenia koni i technik operacyjnych sprawiły, że jest międzynarodowym specjalistą i ekspertem zawodów, konkursów hipicznych np. jako naczelny lekarz niemieckiej narodowej drużyny jeździeckiej, mistrzostw światowych w Sztokholmie, europejskich w Hadze. Pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Chorób Koni, Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków RFN, jest członkiem, założycielem i międzynarodowym specjalistą w chirurgii Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia Podyplomowego Lekarzy Weterynarii.

Działalność naukowa dr Plockiego przebiega w trzech kierunkach. Są nimi publikacje drukowane w niemieckich, szwajcarskich, angielskich i polskich wydawnictwach. W nich Autor prezentuje swoje główne kierunki badawcze. Dotyczą one diagnostyki i terapii niedrożności przewodu pokarmowego, można uznać, że w tej dziedzinie ma największe doświadczenie w Europie, gdyż przeprowadził ponad 1,5 tys. operacji oraz diagnostyki i leczenia przy zastosowaniu najnowszych technik w medycynie. Jednym z oryginalnych rozwiązań jest również diagnostyka i technika operacyjna w dychawicy świszczącej oraz w uwięzłych przepuklinach pachwinowych.

Drugi kierunek aktywności naukowej, najbardziej reprezentowany w działalności dr Plockiego znajduje odzwierciedlenie w czynnym uczestnictwie w kongresach, także o charakterze międzynarodowym (Niemcy, Kanada, USA, Austria, Szwajcaria, Anglia, Polska i Afryka). Przedstawił na nich rezultaty swoich doświadczeń klinicznych i badań naukowych w 80 referatach, prezentując problemy  niedrożności przewodu pokarmowego, metody nowoczesnych diagnostyk jak endoskopia, ultrasonografia, scyntygrafia, tomografia komputerowa, biomechanika łącznie z analizą ruchu na bieżni, oryginalne techniki operacyjne, w tym endoskopowe i laserowe. Referaty zawierają także swoiste problemy lekarskie związane  z użytkowaniem konia w sporcie  wyczynowym. W 1992 r. na zaproszenie Kliniki Chirurgicznej i Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu przeprowadził wykłady i demonstracje operacyjne dychawicy świszczącej i laparotomii w niedrożnościach przewodu pokarmowego. W zajęciach uczestniczyli pracownicy Klinika, studenci i lekarze weterynarii z Polski. W latach 1995-1996 był wykładowcą na sympozjach  Pro Animali, organizowanych przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Trzeci  kierunek zainteresowań naukowych wynika ze współpracy naukowej z uniwersytetami w Berlinie, Brnie, Zurychu, Fort Collins (USA) i Newmarket, w zakresie medycyny konia.  W klinikach w Baden Baden i Neubulach  wykonywane są badania przez doktorantów wymienionych uniwersytetów pod kierownictwem dr Plockiego na materiale i aparaturze tych klinik. Do roku 1985 doktoryzowało się 10 lekarzy weterynarii. Jest to możliwe dlatego ponieważ Klinika dysponuje najnowocześniejszymi urządzeniami i aparaturą, a rocznie przyjmuje się tam do leczenia ponad 6 tys. koni i przeprowadza się ponad 2 tys. operacji.  W klinikach dr Plockiego kształcili się  pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, a także odbywało praktyki wielu studentów.

Dr  hab. dr h.c. Kuno-Alexander von Plocki w 1996 r. uzyskał tytuł Honorowego Profesora na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W roku 2003 na podstawie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt. „Die Kolik des Pferdes unter-besonderer Berücksichtigung von Kolikoperationen” uzyskał stopień doktora habilitowanego.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec