Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Lewter
Szyszkowski

Urodził się 1 marca 1940 r. w Macedonii. Po tragicznych przeżyciach w okresie wojny domowej (1947) trafił do obozów dla uchodźców w Grecji, potem w Albanii i Rumunii. Od 1949 r. znalazł azyl w Polsce. Szkołę podstawową ukończył w Policach – woj. szczecińskie, następnie II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu (1959), a studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Po trzecim roku studiów przeniósł się na Wydział Zootechniczny, który ukończył w 1964 r.

Staż produkcyjny odbył w Zarodowej Fermie Drobiu w Wielowsi k. Sycowa, a następnie został zatrudniony na stanowisku zootechnika w kombinacie PGR w Zgorzelcu. W 1966 r. został asystentem w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt – Zakładzie Hodowli Bydła, Koni i Owiec.

Doktoryzował się pod kierunkiem prof. Jerzego Juszczaka w 1971 r. na podstawie rozprawy pt. „Długość użytkowania krów mlecznych w świetle badań nad niektórymi czynnikami ją warunkującymi”. W 1980 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych po przedłożeniu rozprawy pt. „Ocena przydatności stosowanych kryteriów wyboru krów w aspekcie ich wartości hodowlanej”, a w październiku 1981 r. został zatrudniony na stanowisku docenta.

Na oryginalny dorobek naukowy składają się m.in.: 26 rozpraw naukowych i prac monograficznych, 7 artykułów popularnonaukowych oraz 1 skrypt akademicki. Promował jednego doktora, a pod jego kierunkiem 30 absolwentów wykonało prace magisterskie.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 19 maja 1990 r. we Wrocławiu i pochowany został na cmentarzu Osobowickim.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec