Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria
Radomska

Urodziła się 19 sierpnia 1927 r. w Nisku n. Sanem. Uczęszczała do szkoły powszechnej w Brześciu n. Bugiem, Ostrołęce i w Warszawie, gdzie w 1944 r. ukończyła gimnazjum działające jako szkoła ogrodnicza. Od 1941 r. w ZHP – Szare Szeregi, od 1944 r. w Armii Krajowej – sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, jeniec wojenny m.in. w Karnym Obozie Oberlangen. Po wyzwoleniu wstąpiła do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych; skierowana do Kompanii Szkolnej uczęszczała do liceum we Włoszech i Anglii. Studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1947–1951) ukończyła jako magister inżynier nauk agrotechnicznych.

Doktorem nauk rolno-leśnych została na podstawie dysertacji pt. „Wpływ głębokości i sposobu wykonania orki przedzimowej na niektóre właściwości gleby i plony roślin w płodozmianie” w roku 1960, a doktorem habilitowanym w zakresie uprawy roli i roślin po przedłożeniu rozprawy pt. „Ocena przydatności rolniczej nowej polskiej maszyny uprawowej – pługofrezarki” w roku 1971. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Bolesław Świętochowski.

Pracę w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin podjęła w 1949 r. jako zastępca asystenta i kontynuowała do 1980 r., pozostając, pomimo wypromowania dwóch doktorów, adiunktem do 1979 r., w którym otrzymała opóźniony przez Komitet Wojewódzki PZPR awans na docenta. W 1980 r. przeszła do Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego krakowskiej AR w Rzeszowie. Była zastępcą dyrektora (1980–1981) i dyrektorem Instytutu Technologii Produkcji Rolniczej (1982–1984), kierownikiem Zespołu Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (1985–1987), Katedry Technologii Produkcji Rolniczej (1987–1997) i dziekanem (1990–1993) utworzonego w 1989 r. Wydziału Ekonomiki Produkcji Rolniczej. Po wypromowaniu 3 kolejnych doktorów uzyskała w 1985 r. tytuł profesora nadzwyczajnego.

Była członkiem: Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa (1963–1966), Zespołu ds. Agrolot nictwa Komitetu Techniki Rolniczej PAN (1979–1986), Komitetu Uprawy Roślin PAN (1984–1989) oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (przewodnicząca Oddziału w Rzeszowie), International Soil Tillage Research Organization (inicjator Sekcji Polskiej) i Zarządu Okręgowego ZBoWiD. Należy do Stowarzyszenia Środowiska Żołnierzy AK „Żywiciel”, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Od 1989 r. jest przewodniczącą Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej w Rzeszowie.

Współautorka 5 pionierskich skryptów z ogólnej uprawy roli i roślin dla studiów zaocznych (1954–1956), podręczników: „Uprawa roślin” (1955) i „Ogólna uprawa roli i roślin” (1980, 1982, 1993, 1996). Autorka 154 publikacji, w tym 92 oryginalnych.

Staże i misje naukowe odbyła w NRD, Bułgarii, CSRS, Holandii, Szwecji.

Odznaczona Medalem Wojska „Polska Swemu Obrońcy”, Krzyżem AK, Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniona nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 5 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu i 5 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec