Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Laura
Radczuk

Urodziła się 28 lipca 1938 r. w Nieświeżu. W czasie II wojny światowej została wraz z rodziną wywieziona na zesłanie w okolice Archangielska, skąd powróciła w 1945 r. Maturę zadała w liceum ogólnokształcącym w Kłodzku. Studia na Wydziale Melioracji Wodnych ukończyła w 1964 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę zawodową w Katedrze Budownictwa Wodnego, przechodząc kolejno od stanowiska stażystki do profesora nadzwyczajnego.

Stopień doktora uzyskała w 1972 r. na macierzystym Wydziale po przedłożeniu rozprawy pt. „Statystyczne krzywe opadania jako charakterystyka przepływów niskich w potokach i rzekach górskich”, natomiast stopień doktora habilitowanego w 1987 r. na podstawie rozprawy pt. „Zlewnia rolnicza jako system dynamiczny”.

Od 1992 r. była kierownikiem czterech działów na Studiach Podyplomowych woda i środowisko, organizowanych w ramach Programu TEMPUS. Od 1995 r. prowadzi również zajęcia dydaktyczne na studium doktoranckim z zastosowań metod analizy systemowej w opisie procesów przyrodniczych. W latach 1972–2007 pod jej kierunkiem wykonano 54 prace dyplomowe oraz 6 rozpraw doktorskich. Odbyła szereg staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Tbilisi, w Akademii Rolniczej w Moskwie, na Uniwersytecie w Rostocku, w Instytucie Hydrometeorologii w St. Petersburgu. Zorganizowała na Wydziale Melioracji interdyscyplinarny zespół oraz poligon badawczy w zlewni Ciesielskiej Wody. Efektem pracy członków zespołu jest 5 prac doktorskich.

Do obszaru jej zainteresowań naukowych zalicza się: modelowanie matematyczne procesów cyklu hydrologicznego, gospodarkę wodną, bilanse wodno-gospodarcze oraz hydrologię stosowaną. W ostatnich latach aktywnie uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) kierowanym przez Instytut Hydrologii w Wallingford.

Jej dorobek naukowy obejmuje 142 publikacje. Jest również autorką 4 skryptów dla studium podyplomowego, 42 publikacji informujących o postępach wiedzy w zakresie hydrologii.

Od roku 1989 pełniła funkcję kierownika Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Inżynierii Środowiska. Od 1986 r. jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, a od 2003 r. pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Hydrologii tegoż Komitetu. Jest czynnym członkiem wielu organizacji naukowych, m.in. od roku 1989 przewodniczyła Oddziałowi Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, w kadencji 1995–2003 Radzie Naukowej IMGW.

Została wyróżniona m.in. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 70-lecia Polskiej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej”, Złotą Odznaką „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec