Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zenon
Radziwolski

Urodził się 27 czerwca 1925 r. w Sosnowcu. Szkołę podstawową ukończył w 1939 r. W 1945 r. uzyskał tzw. małą maturę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach w Gimnazjum Mechanicznym. Następnie został przyjęty na wstępny rok studiów na Wydziale Przyrodniczym na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, który ukończył w 1947 r. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra filozofii w 1952 r.

Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1967 r. na Wydziale Nauk Filozoficzno-Historycznych Uniwersytetu Wrocławskiego za dysertację pt. „Filozofia chrześcijańska wobec ewolucjonizmu”. Promotorem był prof. Andrzej Nowicki.

W 1950 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim jako zastępca asystenta w Katedrze Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym pod kierunkiem prof. Stanisława Walczaka. W 1966 r. podjął pracę w Wyższej Szkole Rolniczej na stanowisku starszego wykładowcy, potem adiunkta i od 1970 r. – docenta.

W latach 1970–1992 był dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych, a następnie kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych. W 1993 r. przeszedł na emeryturę, jednak nadal prowadził zajęcia ze studentami, przekazując wiedzę z zakresu filozofii i religioznawstwa. Był wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, współzałożycielem Międzynarodowego Towarzystwa Uniwersalizmu, w latach 1985–1986 przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Był wieloletnim członkiem Komisji Filozoficznej PAN.

Promotor 4 doktorów oraz 12 magistrów. Wykonał 16 recenzji doktorskich. Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych, a także ponad 300 pogadanek radiowych z zakresu filozofii i religioznawstwa.

Prezentował dorobek naukowy na krajowych i międzynarodowych konferencjach filozoficznych i religioznawczych, na V Kongresie Filozofii Polskiej (Kraków, 1985) oraz na dwóch Światowych Kongresach Filozoficznych (Wiedeń, 1968, Warna, 1973).

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalami „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” oraz Budowniczy Wrocławia.

W latach 1970–1992 był dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych, potem kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych. Był wieloletnim członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, współzałożycielem Międzynarodowego Towarzystwa Uniwersalizmu, przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Przez wiele lat ściśle współpracował z redakcją „Głosu Uczelni”, publikował teksty w uczelnianym miesięczniku.

Docent Zenon Radziwolski zmarł 5 sierpnia 2008 r. w wieku 83 lat. Pochowany został na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec