Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Czesław
Kanafojski

Urodził się 22 maja 1898 r. Działalność naukową rozpoczął w 1927 r., na rok przed otrzymaniem dyplomu inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Po jego uzyskaniu został starszym asystentem w Katedrze Maszynoznawstwa Rolniczego. Odbywał staże naukowe w Austrii, Francji i Niemczech. Nawiązał ścisłe kontakty z wybitnymi naukowcami z dziedziny budowy maszyn rolniczych.

W 1933 r. uzyskał na SGGW stopień naukowy doktora nauk rolniczych, a w dwa lata później stopień doktora habilitowanego. W 1936 r. powołany został na stanowisko docenta, a w 1938 r. – na kierownika Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego Politechniki Lwowskiej. Wojna przerwała jego działalność naukową, działalność dydaktyczną kontynuował przez okres okupacji w ramach tajnego nauczania.

W 1945 r. objął Katedrę Maszynoznawstwa Rolniczego w SGGW w Warszawie, gdzie rok później nadano mu stopień profesora nadzwyczajnego. W tym też roku zorganizował przy Katedrze Stację Doświadczalną Ciągników i Maszyn Rolniczych, przekształconą w 1950 r. w Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.

W roku 1946 r. zorganizował na Politechnice Wrocławskiej Katedrę Budowy Maszyn Rolniczych oraz na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Wrocławskiego Katedrę Maszynoznawstwa Rolniczego. Kierował tymi Katedrami, dojeżdżając z Warszawy do połowy 1949 r. W latach 1950 –1951 pracował we Wrocławiu. W 1952 r. wybrany został członkiem korespondentem PAN, a następnie członkiem rzeczywistym i członkiem Prezydium PAN. W 1954 r. mianowany zostł profesorem zwyczajnym.

Dorobek naukowy Profesora to ponad sto publikacji, wśród których jest wielotomowa monografia pt. „Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych”, przetłumaczona na wiele języków.

Odznaczony był trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Państwową Nagrodą Naukową I stopnia, indywidualną i zespołową Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

Zmarł 5 lutego 1981 r. Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec