Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria
Radomska

Urodziła się 19 sierpnia 1927 r. w Nisku n. Sanem. Uczęszczała do szkoły powszechnej w Brześciu n. Bugiem, Ostrołęce i w Warszawie, gdzie w 1944 r. ukończyła gimnazjum działające jako szkoła ogrodnicza. Od 1941 r. w ZHP – Szare Szeregi, od 1944 r. w Armii Krajowej – sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, jeniec wojenny m.in. w Karnym Obozie Oberlangen. Po wyzwoleniu wstąpiła do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych; skierowana do Kompanii Szkolnej uczęszczała do liceum we Włoszech i Anglii. Studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1947–1951) ukończyła jako magister inżynier nauk agrotechnicznych.

 

Doktorem nauk rolno-leśnych została w roku 1960 na podstawie dysertacji pt. „Wpływ głębokości i sposobu wykonania orki przedzimowej na niektóre właściwości gleby i plony roślin w płodozmianie”, promotorem  doktorskiej był prof. dr hab. Bolesław Świętochowski, habilitowała się w roku 1971 na podstawie rozprawy „Ocena przydatności rolniczej nowej polskiej maszyny uprawowej – pługofrezarki”. Pracę w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin podjęła w 1949 r. jako zastępca asystenta i kontynuowała do 1980 r., pozostając, pomimo wypromowania dwóch doktorów adiunktem do 1979 r., w którym otrzymała opóźniony przez Komitet Wojewódzki PZPR awans na docenta. W 1980 r. przeszła do Zamiejscowego Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego krakowskiej AR w Rzeszowie. Była zastępcą dyrektora (1980–1981) i dyrektorem Instytutu Technologii Produkcji Rolniczej (1982–1984), kierownikiem Zespołu Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (1985–1987), Katedry Technologii Produkcji Rolniczej (1987–1997) i dziekanem (1990–1993) utworzonego w 1989 r. Wydziału Ekonomiki Produkcji Rolniczej. Po wypromowaniu 3 kolejnych doktorów uzyskała w 1985 r. tytuł profesora.

 

Była członkiem: Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa (1963–1966), Zespołu ds. Agrolotnictwa Komitetu Techniki Rolniczej PAN (1979–1986), Komitetu Uprawy Roślin PAN (1984–1989), Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (przewodnicząca Oddziału w Rzeszowie), International SoilTillageResearch Organization (inicjator Sekcji Polskiej) i Zarządu Okręgowego ZBoWiD. Należy do Stowarzyszenia Środowiska Żołnierzy AK „Żywiciel”, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Od 1989 r. jest przewodniczącą Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej w Rzeszowie.

 

Współautorka 5 pionierskich skryptów z ogólnej uprawy roli i roślin dla studiów zaocznych (1954–1956), podręczników: „Uprawa roślin” (1955) i „Ogólna uprawa roli i roślin” (1980, 1982, 1993, 1996). Autorka 154 publikacji, w tym 92 oryginalnych. Staże i misje naukowe odbyła w NRD, Bułgarii, CSRS, Holandii, Szwecji.

 

Odznaczona Medalem Wojska „Polska Swemu Obrońcy”, Krzyżem AK, Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyróżniona nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 5 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu i 5 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie.

 

W 2003 roku została członkinią Rady Honorowej Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Opublikowała 148 prac naukowych, 12 artykułów i referatów uzupełniających białe plamy  historii – o szkołach zorganizowanych przez gen. Władysława Andersa, o harcerkach na uchodźstwie, zesłaniu, w obozach koncentracyjnych i jenieckich, o wybitnych pedagogach i ostatnim prezydencie Rzeczypospolitej na Obczyźnie.

 

Prof. Maria Radomska w 2003 roku została prezesem Obwodu Wrocław-Śródmieście  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

Prof. Maria Radomska zmarła 8 kwietnia 2018 roku. Została pochowana na cmentarzu parafialnym przy ul. Bujwida we  Wrocławiu z  oprawę wojskową Garnizonu Wrocław  i Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec