Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria
Pytlarz-Kozicka

Urodziła się 12 lipca 1948 r. w Bystrzycy Kłodzkiej gdzie została absolwentką liceum ogólnokształcącego w 1966 r., a następnie w latach 1966–1971 studiowała w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Rolniczym, specjalizacja ekonomika rolnictwa. Obroniła pracę magisterską w 1971 r. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w roku 1985 na podstawie rozprawy pt. „Możliwość uprawy kukurydzy w północnych rejonach Polski” (promotor – prof. dr hab. Zygmunt Hryncewicz). Stopień doktora habilitowanego otzymała w 2007 r. na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ niektórych zabiegów uprawowych na porażenie ziemniaków chorobami wirusowymi i ich plonowanie na plantacjach nasiennych w rejonie Wrocławia”.

Odbyła staże naukowe i zawodowe: w Wyższej Szkole Rolniczej (Agronomicka Fakulta, 1988 r.) w Czeskich Budziejowicach w Katedrze Rastlinnej Vyroby, Akademii Rolniczej w Leningradzie (1989 r.), Akademii Rolniczej w Moskwie (1991 r.) oraz kurs wykrywania chorób wirusowych w polu, szklarni za pomocą testu ELISA w Instytucie Ziemniaka w Jadwisinie.

Promotor 60 prac magisterskich. Dorobek naukowy obejmuje 51 prac oryginalnych.

W pracy naukowej zainteresowania dotyczą doskonalenia agrotechniki, ochrony chemicznej roślin okopowych, zagadnień nasiennictwa ziemniaka i oceny jakości plonów. Obecnie badania naukowe skupiają się na ochronie środowiska rolniczego i uprawach ekologicznych, a tematyka badawcza w minionym okresie była ukierunkowana na następujące kwestie: doskonalenie agrotechniki i produkcji nasiennej ziemniaków; nowoczesne technologie w uprawie buraka cukrowego; ocena cech jakościowych ziemniaka w zależności od sposobu uprawy oraz ocena wysokości i jakości plonów roślin okopowych w różnych systemach uprawy.

Za badania naukowe została wyróżniona czterokrotnie nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec