Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Alojzy
Gryt

Urodził się 18 kwietnia 1937 r. w Niedobczycach-Rybniku. Szkołę podstawową ukończył w Niedobczycach, a następnie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Tytuł magistra inżyniera architekta uzyskał w 1962 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 1966 r. ukończył też studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom w zakresie rzeźby architektonicznej).

Stopień doktora otrzymał na podstawie rozprawy pt. „Wpływ sił statycznych na kształtowanie form przestrzennych”, natomiast stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Struktury rozwijalne”. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego sztuk plastycznych (przewód II stopnia) otrzymał w 1990 r., a profesora zwyczajnego sztuk plastycznych w roku 1996 (oba tytuły − Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).

Głównym kierunkiem jego działalności artystycznej jest rzeźba w powiązaniu z architekturą. W latach 1998–2006 kierownik Katedry Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 2000−2009 był też zatrudniony w Katedrze Budownictwa i Architektury (obecnie Instytut Architektury Krajobrazu) na stanowisku profesora.

Promotor 10 doktorantów oraz opiekun ponad 30 prac magisterskich. Wykonał ponad 20 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 5 recenzji przewodów profesorskich.

Swoje prace artystyczne prezentował na licznych wystawach indywidualnych w kraju i za granicą: Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu (8 wystaw), Zakład nad Fosą Wrocław (2 wystawy), Galeria na Ostrowiu Wrocław, Galeria w „Pasażu” Wrocław, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (4 wystawy), Galeria Sztuki Współczesnej – Desa Wrocław, Galeria Foto Medium Art. we Wrocławiu, Galeria Ośrodek Działań Plastycznych we Wrocławiu, Galeria Działań w Warszawie, Galeria Raiffeisensale am Marktplatz w Innstrbruku (Austria), Galeria Rekwizytornia we Wrocławiu, Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie, Galeria X we Wrocławiu, Galeria „Nie tylko My” we Wrocławiu, Galeria 72 w Chełmie, Galeria Blaue Fabryk w Dreźnie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Sztuki w Legnicy, Galeria Miejska we Wrocławiu (3 wystawy), Atelier von Helga Reay Yung w Kurten Bornen (Niemcy), Zamek Schlos w Hamburgu (Niemcy), Muzeum Vytvarnych Umenii w Pradze (Czechy), Galeria Stara w Lublinie, Galeria Postument we Wrocławiu, Muzeum Miejskie we Wrocławiu, Galeria Miejska w Częstochowie.

Ważne miejsce w twórczości Alojzego Gryta zajmuje udział w licznych wystawach grupowych w kraju i za granicą. Do ważniejszych z nich można zaliczyć: „Czterech Rzeźbiarzy” w Galerii X (Wrocław 1981), „Droga i prawda” – Kościół Św. Krzyża (Wrocław 1984), „LABIRYNT” (Warszawa 1989), „Formu Konkrete Kunst” (Erfurt 1993), „Flexible – Bienale Tkaniny” Beyeuth, Tillbung, Manchestern (Wrocław 1993), „Polska Abstrakcja Analityczna” (Wrocław, Łódź, Lublin 1994–1999), „Międzynarodowe Trienale Tkaniny” (Łódź 1995), „Forum Ost – West” (Kurten–Bornen 1998), Schloss Homburg (2000), „International Glasspreis” (Coburg 2006).

Brał udział w wielu konkursach, w których uzyskał nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych należą: „Powrót Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy” – nagroda i wyróżnienie (1966), konkurs na Pomnik Rodzin Katyńskich we Wrocławiu – I nagroda, konkurs na projekt fontanny na Rynku we Wrocławiu – I nagroda (1999), „Rzeźba Miejska − Ofensywa Sztuki” – Osiedle Jagodno we Wrocławiu – I nagroda (2004), konkurs na opracowanie plastyczne i architektoniczne koncepcji Bramy III Tysiąclecia we Wrocławiu – wyróżnienie (2006).

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych we Wrocławiu, Warszawie i Katowicach; Muzeum Archidiecezji Warszawskiej; Muzeum Ziemi Warmińskiej w Lidzbarku; Muzeum Sztuki Współczesnej w Bydgoszczy; w gal;eriach ZACHĘTA – Wrocław; Galeria 72 – Chełm oraz w Muzeum Modern Art, Hunfeld Niemcy; Forum Konkrete Kunst-Erfurt oraz w zbiorach prywatnych w Niemczech, Austrii i w Polsce.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec