Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Eugeniusz
Grabda

Urodził się 18 czerwca 1908 r. Studiował na Wydziale Biologii i Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1945 r. w Lublinie. Zajmował się zoologią i parazytologią. Po zakończeniu wojny organizował naukę w Polsce w zakresie zoologii, ichtiologii i rybactwa.

Organizator i Kierownik Katedry Zoologii WSR we Wrocławiu w latach 1952–1954, prodziekan na Wydziale Zootechnicznym w latach 1952–1953 r.

Członek komitetów: Zoologii, Parazytologii, Hydrobiologii i Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Rad Naukowych: Instytutu Parazytologii PAN, Zakładu Biologii Wód PAN, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni i Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych w pierwszej kadencji (1973–1976), przewodniczący Podkomisji Nauk Zoologicznych Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Nauki Polskiej (1971–1973).

Był nauczycielem akademickim od 1936 r.; promotor rozpraw doktorskich, autor prac naukowych i popularnych z zoologii, parazytologii, rybactwa i ochrony przyrody.

Nagrodzony licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, akademickimi i medalami towarzystw naukowych.

Zmarł w wieku 89 lat – 12 maja 1997 r. i pochowany został na cmentarzu centralnym w Szczecinie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec