Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria Joanna
Golinowska

Urodziła się 14 sierpnia 1948 r. w Jędrzychowicach na Ziemi Lubuskiej. Świadectwo          dojrzałości uzyskała w 1966 r. w Nowej Soli. Studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu ukończyła w 1971 r. W też roku odbyła roczny staż w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Swojcu i Magnicach, następnie została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej.

 Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1979 r. na podstawie dysertacji „Modele organizacji ochrony roślin w kombinatach państwowcy przedsiębiorstw gospodarki rolnej” (promotor – prof. dr hab. Wanda Mierzejewska). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – ekonomiki ochrony roślin i środowiska rolniczego uzyskała na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie w 2003 r. na podstawie rozprawy „Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo- zachodniej Polski”.

Odbyła zagraniczne staże: w Czechosłowacji, na Węgrzech, w ZSRR i Niemczech. Od 1990 r. pełniła funkcję kierownika Pracowni Ekonomiki Ochrony Roślin, od 2004 r. kierownika Zakładu Ekonomiki Ochrony Roślin i Środowiska Rolniczego, a od 2010 wicedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.

Wypromowała jednego doktora, 106 magistrów, recenzowała dwie prace doktorskie. Jest autorem 3 książek oraz 200 prac naukowych. Był uznaną specjalistką w zakresie ekonomiki ochrony roślin i środowiska rolniczego.

Odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową za zasługi dla oświaty, Złotą Odznaką PTE i odznaką „Zasłużony dla Opolszczyzny”. Otrzymała 23 nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zmarła 18 maj 2015 r. i została pochowana na Cmentarzu Parafialnym w Nadolicach Wielkich

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec