Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Günter
Verheugen

komisarz Unii Europejskiej ds. rozszerzenia, 2003 r.

Wybitny polityk niemiecki i europejski, od 1999 roku komisarz Unii Europejskiej odpowiedzialny za jej rozszerzenie: proces przedakcesyjny, negocjacje i dwustronne relacje z 13 krajami przystępującymi i kandydującymi. Od lipca 2003 przejął także odpowiedzialność wewnątrz Komisji Europejskiej za nową politykę UE wobec sąsiadów.

Urodził się 28 kwietnia 1944 roku w Bad Kreuznach. Studiował historię, socjologię oraz nauki polityczne w Kolonii i Bonn. Zanim rozpoczął karierę polityczną był kierownikiem wydziału public relations w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz działu analiz i informacji Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Partii Wolnych Demokratów (FDP) pełnił funkcję federalnego przewodniczącego i sekretarza generalnego.

W 1982 roku wstąpił do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), a w 1983 roku został deputowanym do Bundesta-gu. W SPD pełnił funkcję rzecznika zarządu krajowego, redaktora naczelnego „Vorwärts” – organu prasowego SPD, sekretarza generalnego oraz zastępcy prezesa parlamentarnej frakcji w Bundestagu. W 1992 roku został przewodniczą-cym Komitetu do spraw Unii Europejskiej Bundestagu, który przygotowywał ratyfikację traktatu w Maastricht. W latach 90., jako członek parlamentarnego Komitetu Spraw Zagranicznych, aktywnie angażował się w niemiecką politykę, w szczególności wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W 1997 roku został przewodniczącym Rady do spraw Pokoju, Bezpieczeństwa i Rozbrojenia Międzynarodówki Socjali-stycznej. W 1998 roku kanclerz Gerhard Schröder powołał go na stanowisko ministra stanu do spraw europejskich w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tym czasie Günter Verheugen odgrywał główną rolę w kształto-waniu niemieckiej polityki europejskiej, w szczególności w trakcie niemieckiej prezydencji, kiedy osiągnięto porozumienie w sprawie struktury finansów UE w latach 2000-2006.

We wrześniu 1999 roku Günter Verheugen został członkiem Komisji Europejskiej do spraw rozszerzenia. W tym czasie dał się poznać jako wiarygodny partner i przyjaciel Polski oraz innych krajów kandydujących. Był inicjatorem wielu roz-wiązań negocjacyjnych, a po zakończeniu negocjacji rozszerzeniowych osobiście zaangażował się w kampanię przedreferendalną we wszystkich krajach przystępujących do UE. Będąc obecnie odpowiedzialnym również za rozwój polityki wobec nowego sąsiedztwa i poszczególnych krajów sąsiadujących z rozszerzoną UE, Günter Verheugen nadal odgrywa kluczową rolę w procesie integracji kontynentu europejskiego. 

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec