Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Eckehard
Deegen

Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Hanowerze, 1998 r.

28 lutego 1998

Promotor – prof. dr hab. Józef Nicpoń

Prof. Eckehard Deegen jest twórcą współczesnej kardiologii i diagnostyki z zastosowaniem nowoczesnych metod rozpoznawania. Wyniki jego badań mają unikatowy i nowatorski charakter składający się na imponujący dorobek naukowy i edytorski obejmujący 184 oryginalne prace twórcze publikowane w renomowanych czasopismach oraz w siedmiu podręcznikach. Główne problemy badawcze, którymi się zajmował, to: choroby układu krążenia, układu oddechowego, układu trawiennego oraz zastosowanie nowoczesnych, bezinwazyjnych technik w weterynarii.

Do kompleksowych badań czynności serca została wprzęgnięta klasyczna diagnostyka kliniczna – auskultacja, elektrografia, rentgenografia z uwzględnieniem parametrów biochemicznych. Prace z tego zakresu pozwoliły na określenie wrodzonych i nabytych wad serca, ich rozpoznanie i leczenie, a także dokonywanie ocen stanu krążenia, jego wydolności, a w związku z tym prognozowanie rezultatów leczenia. Do pomiarów czynności płuc, które prowadził prof. Deegen, zastosowano – obok klasycznych metod – ultrasonografię, gazometrię krwi tętniczej, sekrecję tracheobrochialną, biopsyjne badania histologiczne oraz, po raz pierwszy, badania endoskopowe, które umożliwiły wprowadzenie bezinwazyjnych metod operacyjnych. Rozwiązania operacyjne zostały wprowadzone do leczenia schorzeń przewodu pokarmowego, a prof. Deegen jest jednym z prekursorów operacji jelitowych, zaś badania dotyczące wrzodów żołądka koni przy zastosowaniu fibroskopów są jego oryginalnym osiągnięciem. Liczne jest też grono jego uczniów.

Prof. Deegen jest członkiem licznych towarzystw naukowych, zasiada też w wielu radach programowych czasopism weterynaryjnych. Jako ekspert sądowy uczestniczy w procesach cywil-nych i karnych w zakresie medycyny koni. W uznaniu wybitnych zasług prof. Eckehard Deegen uhonorowany został licznymi prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami i wyróżnieniami.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec