Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Piotr
Prochal

Akademia Rolnicza, Kraków, 1995 r.

13 listopada 1995

Promotor – prof. dr hab. Włodzimierz Parzonka

Działalność naukowa prof. Piotra Prochala koncentrowała się na kilku kierunkach badawczych, a do najważniejszych jego osiągnięć należą m.in.: opracowanie efektywnych technologii drenowania terenów podgórskich i górskich, syntezy badań i map natężenia erozji wodnej terenów górzystych Polski, podstaw przestrzennego zagospodarowania małych zlewni górskich oraz nowoczesnych wytycznych do kompleksowej zabudowy zlewni i koryt potoków górskich, a także wprowadzenie i propagowanie umocnień biologicznych przy zabudowie potoków górskich i regulacji rzek oraz określenie zasad melioracji kompleksowych rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wyniki jego badań składają się na poważny dorobek naukowy, obejmujący oryginalne prace, projekty i ekspertyzy oraz monografie, podręczniki i skrypty. Prof. Piotr Prochal był koordynatorem wielu krajowych programów badawczych i jednocześnie niezrównanym propagatorem najnowszych osiągnięć naukowych w kraju i za granicą. Współpracował z licznymi ośrodkami zagranicznymi, m.in.: Wyższą Szkołą Rolniczą w Nitrze, Wyższą Szkołą Techniczną w Brnie, Wyższą Szkołą Techniczną w Zurichu, Uniwersytetem im. Humboldta w Berlinie, Uniwersytetem w Halle i innymi europejskimi instytutami i placówkami naukowymi. Jest twórcą szkoły naukowej, promotorem 20 doktorów, znakomitym organizatorem dydaktyki, cenionym pedagogiem i wychowawcą młodzieży. Za całokształt osiągnięć był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i medalami uczelni zagranicznych. Uzyskał też liczne nagrody, w tym Ministra Edukacji Narodowej, nagrody resortowe i regionalne. Za zasługi dla obronności kraju (był żołnierzem AK w latach 1942–1945) odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec