Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Janusz
Haman

Akademia Rolnicza, Kraków, 1994 r.

30 września 1994

Promotor – prof. dr hab. Jan Bogdanowicz

Prof. Janusz Haman jest uznanym autorytetem w skali międzynarodowej, twórcą inżynierii rolniczej jako nowej dyscypliny nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Pełnił m.in. funkcję eksperta w zakresie mechanizacji rolnictwa Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i FAO/UNESCO do spraw systemu AGRIS, był członkiem licznych towarzystw krajowych i międzynarodowych, przez blisko 20 lat członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, przez trzy kadencje – Rady Głównej, a przez dwie – Rady Nauki i Techniki. Pełnił liczne funkcje w Polskiej Akademii Nauk. Działalność naukowa prof. Hamana łączy w sposób twórczy wiedzę techniczną (jest absolwentem Wydziału Mechanicznego AGH w Krakowie) i rolniczą (uzyskał też dyplom Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego), a jego dorobek naukowy, obejmujący ponad 100 publikacji, wskazuje na bardzo szeroki zakres naukowych zainteresowań. Jako twórca dyscypliny „inżynieria rolnicza” w Polsce, nadał jej równocześnie nowoczesny kierunek łącząc potrzeby nauk rolniczych z aktualnymi możliwościami nauk technicznych i techniki rolniczej. Był współtwórcą kierunku mechanizacja rolnictwa w uczelniach rolniczych i rzecznikiem tego kierunku w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wychował kadrę cenionych uczonych, specjalistów w dyscyplinie „inżynieria rolnicza”, a jego związek z Wrocławiem sięga pierwszego powojennego roku, bowiem swą pracę zawodową rozpoczął w 1945 roku we wrocławskim Pafawagu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec