Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Klaus Ulrich
Heyland

Uniwersytet w Bonn, 1991 r.

13 listopada 1991

Promotor – prof. zw. dr hab. Zygmunt Hryncewicz

Profesor Klaus Ulrich Heyland, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Hohenheim jest specjalistą z zakresu uprawy i hodowli roślin, współtwórcą zintegrowanej uprawy roślin w Niem-czech, wybitnym znawcą zagadnień dotyczących konkurencji między roślinami w łanie, propagatorem wprowadzenia do uprawy roślin alternatywnych, zwłaszcza włóknistych, dyrektorem Instytutu Uprawy Roślin, dziekanem Wydziału Rolniczego na Uniwersytecie w Bonn. Przez wiele lat współpracował z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w realizacji badań oraz wielokrotnie konsultował bieżące prace badawcze w AR we Wrocławiu, Poznaniu i ATR w Olsztynie. Dorobek naukowy prof. Heylanda obejmuje ponad 200 oryginalnych prac twór-czych i kilkanaście podręczników z zakresu rolnictwa, biologii stosowanej, pedagogiki, ogólnej i szczegółowej uprawy roślin. Ma znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry, wypromował ponad 60 doktorów, a dwie osoby pod jego merytoryczną opieką uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego.

Prof. Klaus Ulrich Heyland jest przewodniczącym Towarzystwa Naukowego Uprawy Roślin. Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony m.in.: Srebrnym Medalem Max v. Eyth Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego i Federalnym Medalem za Zasługi ze Wstęgą.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec