Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Wilhelm
Neumann

Uniwersytet w Rostocku, 1989 r.

19 grudnia 1988

Promotor – prof. dr hab. Jerzy Juszczak

Prof. Wilhelm Neumann, kierując Instytutem Hodowli Zwierząt, stworzył ośrodek naukowy i własną szkołę naukową hodowli bydła we wschodnich landach Niemiec, rozwinął badania o nowy kierunek jednostronnie mięsnego użytkowania. Był promotorem 63 aspirantów, którzy wykonali dysertacje doktorskie, w tym dwóch promowanych doktorów z Polski. Pod jego kierunkiem osiem osób habilitowało się. Stworzył doświadczalną sieć terenowych stacji hodowlano-eksperymentalnych, głównie w Meklenburgii, w których hodowano zarodowe stada bydła mięsnego rasy simentalskiej, charolaise, limousine i chianina.

Prof. Wilhelm Neumann był rzecznikiem i inicjatorem współpracy międzynarodowej uczelni wyższych na Węgrzech (Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie), Czechosłowacji (WZS w Nitrze i Uniwersytet Rolniczy w Brnie) oraz w Polsce (Akademia Rolnicza we Wrocławiu i Akademia Rolnicza w Szczecinie). Z jego inicjatywy Uniwersytet w Rostocku podpisał wiele umów z uczelniami innych krajów, w tym z wrocławską AR. Umożliwiło to odbycie krótko- i długoterminowych staży młodych pracowników nauki, którzy byli szkoleni w eksperymentalnych stacjach terenowych.

Prof. Wilhelm Neumann ma bogaty dorobek naukowy wyrażający się liczbą 436 publikacji, w tym 158 oryginalnych prac naukowych oraz ośmiu podręczników akademickich, tłumaczonych m.in. na język rosyjski i węgierski. Od 26 lat współpracuje z Katedrą Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, głównie w kształceniu młodej kadry naukowej oraz w organizacji międzynarodowych konferencji naukowych.

W uznaniu wybitnych zasług prof. Wilhelm Neumann uhonorowany został licznymi prestiżowymi, międzynarodowymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami.      

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec