Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Witold
Niewiadomski

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 1982 r.

4 października 1982

Promotor – prof. dr hab. Bronisław Jabłoński

Prof. Witold Niewiadomski, absolwent Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, to wybitny specjalista w zakresie teorii i technologii gospodarki na zmeliorowanych torfowiskach niskich, przestrzennego zagospodarowania terenów falistych, konstruowania specjalistycznych płodozmianów, teoretycznych i praktycznych podstaw przyrodniczo-rolniczej regionalizacji. Profesor jest twórcą olsztyńskiej szkoły ogólnej uprawy roli i roślin, odegrał kluczową rolę w opracowaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania rolniczego. Dorobek naukowy prof. Niewiadomskiego obejmuje 150 oryginalnych prac twórczych i siedem podręczników akademickich. Ma znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry, wypromował 17 doktorów, a pięć osób pod jego merytoryczną opieką uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.

Profesor Witold Niewiadomski był m.in. członkiem Prezydium Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej oraz przewodniczącym Komitetu Uprawy Roślin V Wydziału PAN i członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Rolnictwa.

Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne Profesor został odznaczony między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi medalami i wyróżnieniami.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec