Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Antal
Acs

Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie, 1980 r.

6 grudnia 1980

Promotor – prof. dr hab. Szymon Brej

Prof. Antal Aćs wyhodował siedem odmian grochu oraz miał twórczy wkład w dosko-nalenie agrotechniki buraka cukrowego, grochu, kukurydzy, lucerny i pszenicy. Ważnym kierunkiem jego działalności naukowej były prace z zakresu organizacji produkcji roślinnej poświęcone zmianowaniu i następstwu roślin oraz badania nad wpływem czynników geograficznych i geomorfologicznych na kształtowanie produkcyjności agrocenoz. Prof. Ačs prowadził rozległe studia nad teorią zarządzania, teorią systemów organizacji, psychologią i socjologią kadry kierowniczej. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt oryginalnych prac twórczych.

Prof. Antal Aćs był członkiem Debreczyńskiej Komisji Węgierskiej Akademii Nauk.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec