Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Wiesław
Wojciechowski

Urodził się 11 grudnia 1963 r. w Bolesławcu Śląskim. Po ukończeniu w 1983 r. Technikum Rolniczego w Rakowicach Wielkich rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1988 r. został zatrudniony jako doradca terenowy w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze, a od 1990 r. pracuje w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (ob. Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni). Pracę doktorską pt. „Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej i przedsiewnej z zastosowaniem dwóch dawek nawozów mineralnych na wzrost i plonowanie pszenicy ozimej” (promotor – prof. R. Krężel) obronił w 1998 r., a rozprawę habilitacyjną pt. „Znaczenie międzyplonów ścierniskowych w optymalizacji nawożenia azotem jakościowej pszenicy jarej” – w 2010 r. na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jest autorem 98 prac, w tym 49 to oryginalne prace twórcze. Odbył staże naukowe i szkolenia w Austrii i Czechach.

Jest także przewodniczącym jury z produkcji roślinnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych szczebla okręgowego oraz dwukrotnie był jurorem szczebla centralnego. Od 16 lat pełni także obowiązki skarbnika oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej został wyróżniony 5 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu oraz odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec