Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Adam
Lang

Urodził się 25 września 1911 r. w Buszczu, pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie. Po ukończeniu Państwowego Gimnazjum im. J. Sobieskiego w Złoczowie podjął studia geodezyjne na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Dyplom inżyniera mierniczego uzyskał już w 1934 r., aby następnie w latach 1934–1937 odbyć studia wojskowe w Szkołach Podchorążych Artylerii: 1934–1935 we Włodzimierzu Wołyńskim i 1935–1937 w Toruniu, gdzie uzyskał dyplom ppor. artylerii. W latach 1937–1939 był oficerem dywizjonu w 25. pułku artylerii lekkiej w Kaliszu.

Od początku działalności Katedry Miernictwa na Wydziale Rolniczym współpracował z jej kierownikiem prof. Romana Hlibowickim. Został adiunktem i w roku 1959 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Pracował też społecznie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich NOT, gdzie w latach 1950–1965 był członkiem Zarządu Oddziału i przewodniczącym Komisji Oświatowo-Szkoleniowej.

W roku 1967 został powołany na stanowisko docenta etatowego. Pełnił obowiązki kierownika Katedry Fotogrametrii w okresie 1967–1969, aż do połączenia się trzech katedr w zespoloną Katedrę Geodezji. W Katedrze Geodezji, a później Instytucie Geodezji i Zastosowań Matematycznych, na stanowisku docenta pracował do września 1981 r., kiedy to przeszedł na emeryturę.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły geodezji inżynieryjno-przemysłowej i rachunku wyrównawczego. Jest autorem publikacji z dziedziny wyrównań sieci geodezyjnych.

Był inicjatorem utworzenia studenckiego Koła Naukowego Geodetów i długoletnim jego opiekunem.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i odznakami resortowymi oraz studenckimi.

Zmarł 18 sierpnia 1999 r. Spoczywa na cmentarzu Św. Rodziny na Sępolnie we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec