Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Rudolf
Hohenberg

Urodził się 15 stycznia 1908 r. w Podkamieniu koło Tarnopola. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Bolechowie. Po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu matury seminaryjnej, jako ekstern, uzupełnił maturę gimnazjalną i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1938 r. uzyskał absolutorium. Wybuch wojny uniemożliwił ukończenie i obronę przygotowanej rozprawy magisterskiej.

W latach 1939–1945 pracował w szkole podstawowej oraz w szkole średniej we Lwowie, a następnie w Leżajsku w województwie rzeszowskim. Studia ukończył w roku 1948 na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii stopień magistra filozofii w zakresie matematyki.

W 1946 r. podjął pracę w Katedrze Melioracji i Inżynierii Rolnej Wydziału Rolniczego na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadził zajęcia ze statystyki, matematyki wyższej i mechaniki teoretycznej. Tu poznał problematykę zastosowań matematyki w rolnictwie. Jako ekstern uzupełnił studia rolnicze. Na podstawie pracy pt. „Wzrost plonu jako funkcja kompleksu czynników wzrostu plonów” uzyskał w 1951 r. stopień doktora nauk rolniczych (promotor – prof. dr hab. Tadeusz Rübenbauer).

Po powołaniu Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w roku 1951 Rada Wydziału Melioracji Wodnych powierzyła mu zorganizowanie Zakładu Matematyki i wykłady z dziedziny zastosowań matematyki, a po uzyskaniu tytułu zastępcy profesora – kierownictwo Katedry Matematyki. W roku 1954 został prorektorem, pełnił tę funkcję przez jedną kadencję. Następnie, przez dwie kadencje (1956–1958 i 1958–1961) był prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. W 1957 r. powołany został na stanowisko docenta etatowego w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1970 otrzymał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W roku 1973 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego z zakresu nauk ekonomicznych. W WSR pracował do roku 1962. Następnie został zatrudniony w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie pracował na stanowisku kierownika Katedry Matematyki aż do emerytury, tj. do 1978 r.

Opublikował 30 prac naukowych, kilka skryptów i podręcznik. Wszystkie jego prace naukowe związane były pośrednio lub bezpośrednio z rolnictwem. Statystyka matematyczna łączyła jego zainteresowania w jedną całość.

W 1974 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 1 czerwca 1979 r. i pochowany został na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec