Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej Bogumił
Hibner

Urodził się 21 czerwca 1938 r. w Wolsztynie. W roku 1956 ukończył Technikum Przemysłu Mięsnego i Jajczarsko-Drobiarskiego w Poznaniu. W tym samym roku wstąpił na Wydział Zootechniczny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, który ukończył w roku 1961, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki.

Pracę naukową i dydaktyczną na Akademii Rolniczej we Wrocławiu rozpoczął w październiku 1975 r., po czternastoletnim okresie zatrudnienia w produkcji (Wojewódzka Stacja Oceny Zwierząt, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Hodowli Zwierząt Zarodowych).

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w roku 1977 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Przydatność kontroli użytkowości mlecznej pierwiastek za część laktacji do oceny krów w warunkach produkcji wielkotowarowej”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych roku 1991 na podstawie rozprawy pt. „Efektywność użytkowania w warunkach produkcyjnych krów rasy nizinnej czarno-białej w porównaniu z mieszańcami o udziale 50% i 25% genów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej”. Tytuł naukowy profesora nadano mu w roku 1999.

Promował jednego doktora oraz 39 magistrów. Jest autorem 127 publikacji, w tym współautorem 5 skryptów. Rezultaty swych prac prezentował na 15 konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Monachium, Hanowerze, Budapeszcie, Toronto, Madrycie, Pradze, Lillehammer i Hadze.

Wyróżniony 11 nagrodami Rektora oraz odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec