Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jerzy
Bohdziewicz

Urodził się 26 lipca 1953 r. w Miliczu. Szkoły podstawową i średnią ukończył we Wrocławiu. W latach 1973–1978 studiował na Oddz. Mechanizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1978 r. podjął pracę w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kamienniku (woj. opolskie) jako mechanizator. Pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta rozpoczął w 1980 r. w Zakładzie Eksploatacji Maszyn Rolniczych. W roku 1989 na podstawie rozprawy pt. „Metoda diagnozowania funkcjonalnego na przykładzie kosiarki rotacyjnej” uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agrotechniki. Stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej otrzymał w 2008 r. na podstawie dorobku oraz rozprawy pt. „Modelowanie przebiegu odkształcenia tkanek parenchymy warzyw w warunkach quasi-statycznych zmian obciążenia”. Od 1980 do 1992 brał udział w badaniach na rzecz gospodarki narodowej w ramach Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego, dotyczącego zagadnień eksploatacji maszyn i ciągników. Od 1999 do 2006 pełnił funkcję kierownika Zakładu Podstaw Techniki w Instytucie Inżynierii Rolniczej.

Jego dorobek naukowy obejmuje 67 publikacji, w tym 35 oryginalnych prac. Wypromował 31 magistrów. Recenzował projekt badawczy w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na międzynarodowych konferencjach w Polsce i Słowacji przedstawił 34 doniesienia naukowe.

W latach 1980–1996 obszarem jego zainteresowań naukowych były zagadnienia eksploatacji maszyn i ciągników rolniczych oraz eksperymentalne metody oceny ich stanu technicznego. W 1997 r. współtworzył zespół badawczy zajmujący się zagadnieniami agrofizyki; aktualnie prowadzi badania nad właściwościami reologicznymi materiałów pochodzenia roślinnego w ramach określenia ich cech fizycznych.

Realizował prace badawcze w ramach CPB-R nr 20.10 „Doskonalenie gospodarki rolniczej w Sudetach” oraz CPB-R.

W latach 1989–1996 brał aktywny udział w działalności struktur NSZZ Solidarność, zarówno na szczeblu zakładowym (przewodniczący koła), jak i uczelnianym.

Obecnie pełni funkcję koordynatora ds. punktów ECTS dla kierunku technika rolnicza i leśna.

W latach 1985–1992 należał do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w latach 1993–2002 należał do Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, od 2002 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.

Odznaczony 3 nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego za działalność naukową.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec