Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jacek
Bania

Urodził się 6 lutego 1969 r. w Pyskowicach. Studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku biotechnologia odbył w latach 1989–1993. Pracę doktorską wykonał w roku 1997 w Zakładzie Biotechnologii Białek Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Polanowskiego pt. „Inhibitory chymotrypsyny i katepsyny G z hemolimfy Apis mellifera. Struktura i funkcja”.

W latach 2000–2003 odbył staż naukowy w Institute d’Immunologie de Marseille Luminy, Marsylia, Francja.

Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2008 na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po przedłożeniu pracy pt. „Dystrybucja genów enterotoksyn i superantygenów w różnych populacjach Staphylococcus aureus”.

W roku 2009 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. Począwszy od grudnia 1998 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od roku 2006 pełni funkcję kierownika Zakładu Higieny Produktów Zwierzęcych, a od roku 2009 kierownika Katedry. W latach 2000–2003 odbył staż naukowy we Francji w Institute d‘Immunologie de Marseille Luminy.

Główne kierunki prowadzonych przez niego badań to: identyfikacja gatunkowa w produktach pochodzenia zwierzęcego, określanie rozprzestrzenienia genów enterotoksyn gronkowcowych w różnorodnych populacjach Staphylococcus aureus, opracowywanie metod typowania molekularnego mikroorganizmów, określanie ekspresji genów enterotoksyn S. aureus, badania molekularnych podstaw wirulencji Listeria monocytogenes.

Jest autorem 26 prac opublikowanych w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports.

Otrzymał 3 nagrody Rektora oraz wyróżnienie Wrocławskiego Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec