Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Zaleski

Urodził się w 1923 r. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Pracował w placówkach naukowych Warszawy, Olsztyna i Szczecina. Pracę doktorską obronił w 1959 r., w 1961 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, w 1968 r. profesora nadzwyczajnego, a w 1975 r. profesora zwyczajnego. Kierował Zakładem Mikrobiologii i Higieny Przetwórstwa w latach 1979–1991, a w latach 1984–1987 był również kierownikiem Katedry Higieny Produktów Zwierzęcych. Promotor 26 prac doktorskich.

Był członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN, kolegium redakcyjnego International Journal of Food Microbiology, a także przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w Komitecie Mikrobiologii Żywności i Higieny Międzynarodowej Unii Towarzystw Mikrobiologicznych (IUMS).

Zmarł w 1991 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec