Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Aleksander
Zakrzewski

Urodził się 20 maja 1894 r. w Innsbrucku. Wydział Lekarski ukończył we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza i tam w 1920 r. uzyskał dyplom doktora wszech nauk. Następnie w 1925 r. ukończył studia na Wydziale Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Z wydziałem tym związał się już podczas studiów, bo od roku 1924 pracował tam jako asystent, a od 1926 r. jako zastępca profesora.

W latach 1926–1964 pełnił funkcję kierownika Katedry Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej (Lwów, Wrocław).

Habilitował się w 1928 r. z zakresu anatomii patologicznej. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1929 r., a profesora zwyczajnego w 1946 r. i na tym stanowisku pracował aż do emerytury w 1964 r.

Odbył liczne staże zagraniczne (Francja, Szwajcaria, b. Jugosławia, Węgry, b. Czechosłowacja, b. Związek Radziecki). Pełnił też różne funkcje: dyrektora Studium Wstępnego, dziekana Wydziału, przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej przy Komitecie Nauk Rolniczych PAN, członka Komisji Biologii Nowotworów VI Wydziału PAN. Przez całe życie brał czynny udział w pracach społeczno-zawodowych (w okresie międzywojennym i powojennym), w towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism związanych z weterynarią. Ściśle współpracował też z anatomią patologiczną i medycyną sądową Wydziału Lekarskiego.

Opublikował 72 prace i wykształcił wielu specjalistów z zakresu anatomii patologicznej. Był promotorem 36 prac doktorskich, autorem lub współautorem skryptów pt. „Szczegółowa anatomia patologiczna zwierząt domowych”, „Wybrane zagadnienia z weterynarii sądowej”.

Jego działalność naukowo-badawcza była bardzo wszechstronna (gruźlica, dezynteria, nowotwory i inne). Był również kronikarzem zawodu weterynaryjnego i specjalistą w weterynarii sądowej.

Zmarł 30 czerwca 1976 r. Spoczywa na cmentarzu Św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec