Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Henryk
Słowiński

Urodził się 8 maja 1928 r. w Lipnikach na Wołyniu. Liceum ogólnokształcące ukończył w Kwidzynie, a studia rolnicze odbył w SGGW w Warszawie i na Uniwersytecie Wrocławskim.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na podstawie pracy pt. „Zmienność rozwoju i plonów trzech odmian ziemniaka w zależności od sposobów uprawy” (promotor – prof. dr hab. Antoni Wojtysiak), a doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy pt. „Wpływ odległości roślin w rzędzie na rozwój i plony trzech odmian buraka cukrowego” na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu.

Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w 1992 r.

Pracował w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu na stanowiskach: zastępcy asystenta (1951), asystenta (1952), st. asystenta (1953–1955), adiunkta (1956–1977), docenta (1978–1991) i profesora nadzwyczajnego (1992–1998). W latach 1978–1981 był prodziekanem Wydziału Rolniczego.

Opiekun 115 prac magisterskich, promotor 3 doktoratów, recenzent 2 rozpraw doktorskich i 3 habilitacyjnych, współautor podręcznika i skryptu o uprawie roślin oraz słownika Agro-Bio-Technicznego.

Prowadził badania z zakresu uprawy roślin polowych. W tym celu odbył szereg wyjazdów do pokrewnych ośrodków naukowych w Czechosłowacji, Związku Radzieckim, na Węgrzech oraz w Jugosławii i Bułgarii.

Opublikował 98 prac, w tym 44 oryginalne twórcze. Prowadził liczne zawodowe szkolenia i popularyzował uprawę roślin okopowych.

Otrzymał Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 10 nagród Rektora. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec